Wyniki matur w technikach w powiecie

Średnia zdawalność egzaminu dojrzałości w technikach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu wyniosła 54,4 procent. Najlepiej matura poszła uczniom z Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju. Tam zdało ją 88 proc. uczniów. Więcje informacji przeczytasz w artykule

Spotkanie uczniów klas pierwszych z wychowawcą

Spotkanie uczniów klas pierwszych z wychowawcą odbędzie się dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 9.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Dnia 2 września w ZSP odbędzie się kiermasz używanych podręczników. ZAPRASZAMY

Nowe doświadczenia w DEULA Hildesheim

W dniach od 27.06. do 08.07.2016 r. niemiecki Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego dla Rolnictwa – DEULA Hildesheim gościł 19-osobową grupę nauczycieli kształcenia zawodowego. Uczestniczkami wyjazdu w ramach Projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” były również nauczycielki ZSP im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju: p. J. Męcnarowska i p. I. Wójcik.

Szkolenie jest realizowane ze środków finansowych Programu POWER w ramach Projektu „Stosowanie innowacyjnych rozwiązań i technologii w działalności produkcyjno-usługowej warunkiem rozwoju obszarów wiejskich w Europie” (numer projektu: 2015-1-PL01-KA102-015427).

Bogaty program pobytu obejmował m.in.: zwiedzanie zakładów produkujących energię z odnawialnych źródeł (biogazownie, wnętrze wiatraka), plantację roślin energetycznych, wybranych zakładów przetwórczych oraz wioski zasilanej w całości z OZE. Omówiono również strategie bezpośredniej sprzedaży gospodarstw rolniczych oraz nowoczesne techniki bezpłużnej uprawy gleby, chroniące przed erozją. Ciekawym doświadczeniem była wizyta w zakładzie doświadczalnym Wyższej Szkoły Weterynaryjnej w Hanowerze, gdzie prowadzone są badania na temat dobrostanu zwierząt hodowlanych oraz w firmie wykorzystującej najnowsze osiągnięcia biotechnologiczne, np. metodę PCR do walki z chorobami roślin uprawnych.

24 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego 2015/2016.

 

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej, w której uczestniczyła społeczność naszej szkoły.

W części oficjalnej Pani Dyrektor Janina Złotnicka podsumowała wyniki pracy uczniów i nauczycieli w minionym roku. Wymieniła stypendystów Prezesa Rady Ministrów : Nicolettę Sawicką z kl.II a oraz Martę Franczak z kl.II Teh.

Uczniowie, którzy osiągnęli średnią ocen powyżej 5,0 ,powyżej 4,75 oraz  stuprocentowa frekwencję otrzymali nagrody finansowe. Podziękowania i nagrody otrzymali również ci , którzy szczególnie angażowali się w życie szkoły. Ponadto Pani Dyrektor wręczyła listy pochwalne  rodzicom wyróżnionych uczniów.

Uroczystość była również okazją do wyrażenia wdzięczności wychowanków wobec nauczycieli za ich trudną i pełną pasji pracę.

Na zakończenie zaprezentowana została krótka część artystyczna, w której wzięli udział : Sabina Owsianka(Ibc), Domingo Messa Maliniak (IIITei),Karol Kieta (IITeh) oraz Dominik Rodak (Ibc)