20181207_103156 (1)

Mikołajki tym razem inaczej

Nietypowy sposób na mikołajki znaleźli uczniowie klasy 1 technikum ekonomiczno-gastronomicznego, którzy 07 grudnia 2018 roku wybrali się do Nowego Sącza, by w pełnym zakamarków labiryncie zagrać w laserowego paintballa. Każdy z graczy został wyposażony w skomputeryzowaną kamizelkę i pistolet, każdy strzał oddany z broni przeciwnika zarejestrowano na komputerze. Ostateczne wyniki wyświetlano na monitorze. Uczestników gry uhonorowano dyplomami. LaserShot okazał się świetną zabawą i okazją do zacieśnienia więzi koleżeńskich. Opiekę nad młodzieżą sprawowały panie:  Agnieszka Cisek i Ewa Madzik-Kania.

O skutecznym kreowaniu marki

29 listopada uczniowie klasy 2 technikum organizacji reklamy udali się do Punktu Informacji Turystycznej w Krynicy-Zdroju, gdzie zapoznano ich ze strategią promocyjną Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej. Zwrócono uwagę na znaczenie spójnego systemu wizualnego jako podstawowego narzędzia służącego kreowaniu marki: oznakowania zewnętrznego jednostek IT, wyposażenia, ubioru pracowników, jednakowej szaty graficznej materiałów informacyjno-promocyjnych, opatrzonych logo MSIT. Wizytę zorganizowała p. I. Wójcik w ramach przedmiotu: organizacja sprzedaży reklamy.

 

Inny wymiar zwiedzania

23 listopada grupa uczniów z klasy 1 technikum hotelarskiego uczestniczyła w Wyprawie Odkrywców „Sławni, co w Krynicy mieszkali”. Dzięki materiałom pozyskanym w Punkcie Informacji Turystycznej w Krynicy-Zdroju odnaleźli ślady wybitnych postaci związanych z uzdrowiskiem: Jana Kiepury, Romana Nitribitta, Nikifora, Artura Grottgera, Leona Stasickiego oraz Józefa Ignacego Kraszewskiego. Quest to gra terenowa z przejściem po nieoznakowanych szlakach i rozwiązywaniem zagadek zawartych w wierszowanych wskazówkach. Ukoronowaniem wyprawy było odgadnięcie imienia wybitnego malarza, trwale kojarzonego z Krynicą. Zajęcia zorganizowała pani Iwona Wójcik w ramach przedmiotu: techniki pracy w hotelarstwie.

Warsztaty dziennikarskie Kraków

23 listopada uczniowie klas humanistycznych Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich. Zajęcia odbyły się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Uczestnicy dowiedzieli się, jak stworzyć ciekawy tekst, czym jest dziennikarstwo obywatelskie, jak odróżnić prawdziwe informacje  od fake newsów

Uczniowie przygotowali krótkie teksty, relacje „na żywo” z wydarzenia oraz poznali aplikacje przydatne przy zbieraniu i przetwarzaniu informacji.

Opiekunami młodzieży były panie H. Bukowiec i A. Bieniek

Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość

20 listopada w Wyższej Szkole Biznesu NLU  w Nowym Sączu zorganizowano warsztaty inaugurujące projekt  „Włącz myślenie.  Postaw na przedsiębiorczość”.  Podczas zajęć, w których uczestniczyły uczennice z klasy 1 technikum ekonomicznego:  Natalia Moskal  i Gabriela Hajduga  oraz Vanessa Malczewska z klasy 2 technikum organizacji reklamy omówiono zasady zgłaszania się do projektu i jego nową formułę. Opiekę nad młodzieżą sprawowała pani Ewa Madzik-Kania.