Monthly Archives: Lipiec 2015

KOMUNITAT !

Spotkanie uczniów klas pierwszych  z wychowawcą odbędzie się w dniu 31.08.2015 r. o godz. 9.00 w budynku szkoły.

Przypominamy o dostarczeniu zaświadczeń od lekarza przemysłowego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu  (dotyczy klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej).

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2015/16

Informujemy, że w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju mamy wolne miejsca w niżej wymienianych oddziałach:

Liceum

LO –(mat-fiz-inf z językiem ang. i niem.)

 

Technikum:

technik hotelarstwa

technik informatyk

technik budownictwa

technik ekonomista

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

klasa wielozawodowa – wraz z dokumentami należy przynieść „umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego”.

 

Zjazd absolwentów liceum w Krynicy-Zdroju

Zjazd absolwentów

Wyniki matur w powiecie nowosądeckim

Wyniki matur