KOMUNITAT !

Spotkanie uczniów klas pierwszych  z wychowawcą odbędzie się w dniu 31.08.2015 r. o godz. 9.00 w budynku szkoły.

Przypominamy o dostarczeniu zaświadczeń od lekarza przemysłowego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu  (dotyczy klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej).