Projekt „CHROŃMY MŁODOŚĆ w SIECI”

banner 2

 

O projekcie

Projekt „CHROŃMY MŁODOŚĆ w SIECI” realizowany jest przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Jest odpowiedzią na potrzebę poszerzenia działań profilaktyczno-edukacyjnych na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu przez młodzież.

 

Cel projektu

Zasadniczym celem projektu jest wzrost wiedzy i świadomości młodzieży szkolnej, kadry pedagogicznej i rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu poprzez realizację szeregu kompleksowych i spójnych działań profilaktyczno-edukacyjnych.

Cele szczegółowe to przede wszystkim:

 • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie organizowania nowatorskich działań z młodzieżą i dla młodzieży w obszarze świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez udział w warsztatach edukacyjnych oraz szkoleniach dla rad pedagogicznych,
 • rozwój u młodzieży umiejętności społecznych potrzebnych do podejmowania roli liderów młodzieżowych i realizacji działań prospołecznych poprzez udział w warsztatach edukacyjnych,
 • opracowanie przez liderów młodzieżowych wspieranych przez nauczycieli „szkolnych systemów zapobiegania i reagowania na cyberprzemoc” oraz scenariuszy zajęć w klasach,
 • przekazanie młodzieży szkolnej istotnej wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez realizację przez liderów młodzieżowych zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w klasach,
 • zapoznanie rodziców z wiedzą na temat zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i Internetu oraz skutecznego radzenia sobie z występującymi problemami w tym zakresie poprzez organizację prelekcji podczas wywiadówek,
 • uwrażliwienie młodzieży na problemy rówieśników w obszarze korzystania z Internetu poprzez organizację ogólnopolskiego konkursu na twórcze projekty promujące bezpieczeństwo w sieci,
 • uruchomienie oraz wdrożenie wzorcowych szkolnych systemów zapobiegania i reagowania na cyberprzemoc wypracowanych i skonsultowanych przez młodzież, nauczycieli i rodziców.

Czas i miejsce realizacji

Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia do 15 grudnia 2015 roku. Skierowany jest w szczególności do 30 szkół ponadpodstawowych z terenu całej Polski. Pomysł na kompleksowe działania w obszarze bezpieczeństwa w sieci adresujemy przede wszystkim do młodzieży, ale także do nauczycieli i rodziców.

 

Realizatorzy

STOWARZYSZENIE RUCH POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ “INTEGRACJA”

 1. Polna 18, 37-464 Stalowa Wola
  tel.+48 739 010 464
  e-mail:kontakt@chronmymlodosc.pl