Monthly Archives: Styczeń 2016

srebrne-technikum-perspektywy

Technika ZSP w Krynicy-Zdroju z tytułem „Srebrnej Szkoły”!

Znów wysoka pozycja technikum ZSP w Krynicy-Zdroju w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY! Technika w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju po raz kolejny uhonorowane znakiem jakości Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. W tym roku zdobyliśmy Tytuł „Srebrnej Szkoły 2016”.
Podobnie jak przed rokiem nasze technika zdobyły I miejsce wśród techników prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, a 25. (na 100) w Małopolsce.
Zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY jest dla każdego technikum zasłużonym powodem do dumy. Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

SAM_4038

Recepta na sukces

Jak założyć działalność gospodarczą i długo ją prowadzić? To temat przewodni drugiego z cyklu 5 wykładów w ramach Projektu „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”. Pomimo soboty i rozpoczętych ferii zimowych, 16 stycznia 2016 roku aula Wyższej Szkoły Biznesu – NLU w Nowym Sączu zgromadziła ponad 400 osób – uczniów prawie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych Sądecczyzny.
Nie zabrakło wśród nich 7-osobowej grupy naszego technikum ekonomicznego pod opieką p. I. Wójcik. Wykład poprowadziła p. Alina Marek, Dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Jak inwestować i zarabiać bez kapitału i zdolności kredytowej?

 

W sobotę 9 stycznia 2016 roku 6-osobowa grupa uczniów klasy I technikum ekonomicznego uczestniczyła wraz z opiekunką p. I. Wójcik w pierwszym z cyklu wykładów w ramach Projektu „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”. Wykład  poświęcony finansowaniu działalności gospodarczej i dźwigniom w biznesie poprowadził pan Wojciech Krupa, przedsiębiorca, założyciel fundacji KLUB BIZNESOWY, firmy HARMONICA STUDIO oraz Agencji Reklamowej Apeiron.

Oto relacja Kacpra Stanuszka,  jednego z uczestników sobotniego wydarzenia, które miało miejsce w WSB-NLU w Nowym Sączu:

zobacz relację

Występ zespołów tanecznych

W dniu 04 stycznia 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II  w Krynicy-Zdroju, w ramach współpracy Powiatu Nowosądeckiego i Międzynarodowego Zrzeszenia Społecznego Obrony Socjalnej Praw Dzieci i Młodzieży w Mińsku na Białorusi, wystąpiły uczniowskie zespoły taneczne, które uświetniły rozpoczęcie Nowego Roku.