Technika ZSP w Krynicy-Zdroju z tytułem „Srebrnej Szkoły”!

srebrne-technikum-perspektywy

Znów wysoka pozycja technikum ZSP w Krynicy-Zdroju w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY! Technika w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju po raz kolejny uhonorowane znakiem jakości Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. W tym roku zdobyliśmy Tytuł „Srebrnej Szkoły 2016”.
Podobnie jak przed rokiem nasze technika zdobyły I miejsce wśród techników prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, a 25. (na 100) w Małopolsce.
Zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY jest dla każdego technikum zasłużonym powodem do dumy. Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.