Monthly Archives: Kwiecień 2016

Wycieczka do krynickiego Oddziału PKO Banku Polskiego SA

29 kwietnia 2016 roku ekonomiści z klasy 1 eg wybrali się wraz z p. E. Madzik-Kanią na wycieczkę przedmiotową do PKO Banku Polskiego Oddział 1 w Krynicy-Zdroju. Spotkanie poświęcono omówieniu standardów obsługi klienta, produktów bankowych i strategii marketingowej banku. W atmosferze sprzyjającej dyskusji i zadawaniu pytań uczniowie zapoznali się ze strukturą organizacyjną placówki i jej codzienną pracą.

Ekonomiści na gali finałowej projektu „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”

28 kwietnia 2016 roku w auli Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University odbyła się uroczysta gala IV edycji projektu „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”. W wydarzeniu wzięli udział również uczniowie klasy I i III technikum ekonomicznego przy ZSP im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju pod opieką p. E. Madzik-Kani.

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej oraz kształtowanie przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Projekt ma również na celu propagowanie innowacyjnych metod nauczania przedsiębiorczości oraz inspirowanie uczniów do poszukiwania innych niż podręcznik form edukacji przedsiębiorczości.

Ważnym punktem spotkania był wykład gościa honorowego pana Ryszarda Florka, Prezesa Zarządu FAKRO Sp. z o.o., współzałożyciela Fundacji POMYŚL o PRZYSZŁOŚCI. Swoje rozważania opatrzył tytułem „Wspólnie budujemy naszą zamożność, czyli dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej niż w krajach Europy Zachodniej?”. Na zakończenie uroczystości uhonorowano naszych uczniów nagrodą niespodzianką, drobnymi upominkami i dyplomem uznania dla opiekunki uczestników projektu – p. I. Wójcik.

Pozostałe klasy ekonomiczne miały możliwość wysłuchania wykładu na żywo, dzięki systemowi CloudA, nowoczesnej platformie edukacyjnej stworzonej przez Zespół Programowania Systemowego WSB-NLU. Platforma umożliwia kompleksową obsługę procesu dydaktycznego ze strony uczelni oraz pełny wgląd do wszystkich informacji z nim związanych ze strony studenta.

Jednym z najważniejszych modułów systemu jest moduł multistrumieniowej transmisji zajęć, który umożliwia aktywne uczestnictwo online w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie posiadającego dostęp do Internetu. CloudA umożliwia realizację nie tylko wykładów, za jej pomocą można z powodzeniem prowadzić również ćwiczenia oraz zajęcia warsztatowe. Do uczestnictwa w zajęciach w Cloud Academy nie potrzeba nawet komputera – wystarczy dowolne urządzenie typu smart posiadające dostęp do Internetu i przeglądarkę internetową (smart fon, tablet, smart TV).

ZSP w Krynicy-Zdroju na V. Targach Edukacji, Pracy i Praktyk Zawodowych

26 kwietnia br. uczniowie ZSP im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju prezentowali ofertę edukacyjną szkoły w V. Targach Edukacji, Pracy i Praktyk Zawodowych zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery przy współudziale Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu.
Uroczystego otwarcia targów dokonali: Krzysztof Świerczek – Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP w Krakowie, Dariusz Reśko – Burmistrz Krynicy-Zdroju, Agata Fołta – dyrektor CEiPM OHP w Nowym Sączu oraz Czesław Krupa – dyrektor biura Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Tegoroczne targi, które odbyły się w Publicznym Gimnazjum im. prof. dra J. Dietla w Krynicy-Zdroju, zgromadziły ponad 30 wystawców.
Nasze stoisko wystawowe cieszyło się sporym zainteresowaniem. Zaprezentowaliśmy bardzo bogatą ofertę edukacyjną szkoły. Odpowiadaliśmy na liczne pytania dotyczące warunków nauki, programu nauczania, praktyk, rekrutacji, zajęć dodatkowych i atmosfery panującej w szkole. Gimnazjaliści z zainteresowaniem oglądali przygotowaną przez nas prezentację multimedialną. Rozdawaliśmy ulotki szkoły i poszczególnych profili kształcenia oraz realizowanego w szkole Projektu Erasmus+, częstowaliśmy ciasteczkami, rozdawaliśmy drobne materiały reklamowe. Ogromne zainteresowanie wzbudził pokaz pierwszej pomocy przygotowany przez Służbę Medyczną „Malta” działającą przy ZSP im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju.
Po zakończeniu targów gościliśmy liczne grupy gimnazjalistów w budynku naszej szkoły w ramach zorganizowanych w tym czasie Dni Otwartych Szkoły.

 

 

Zmagania okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Żarnowcu

W eliminacjach okręgowych XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, które w dniach 22-23.04.2016 odbyły się w Żarnowcu startowało 155 uczestników z 71 szkół i 7 województw w 10 blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, technologia żywności, gastronomia, agrobiznes, ochrona i inżynieria środowiska, leśnictwo oraz architektura krajobrazu.
W zmaganiach wzięło udział również dwoje uczniów naszej szkoły. Bożena Bobak z klasy 3 tei wystartowała w bloku agrobiznes, zaś Mateusz Buszek z klasy 3 tg w bloku gastronomia. Podczas pobytu w Żarnowcu opiekę nad młodzieżą sprawowała p. K. Żelasko.

Dzień Otwarty- „ ZSP Krynica –Zdrój nowoczesna szkoła z tradycjami”

Dzień Otwarty- „ ZSP Krynica –Zdrój nowoczesna szkoła z tradycjami”

26.04.16 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
w Krynicy-Zdroju pod hasłem „ Nowoczesna szkoła z tradycjami”-odbył się Dzień Otwarty.
Należy zaznaczyć, że szkoła kształci w zawodzie od 1925 roku, natomiast liceum istnieje w Krynicy od 1945 roku. W 2002 roku szkoły: Zespół Szkół Zawodowych im. Mikołaja Kopernika i Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sucharskiego zostały połączone i otrzymały nazwę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, który w 2005 roku przyjął imię Jana Pawła II. Obecnie placówka jest jedną z najnowocześniejszych szkół w Powiecie Nowosądeckim, przoduje w rankingach szkół ponadgimnazjalnych, w których liczą się wyniki egzaminu maturalnego, egzaminów zawodowych, wyniki olimpiad i konkursów.
Tytuł „ Srebrnej Szkoły 2016” dla ZSP w Krynicy- Zdroju w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych „Perspektywy” zobowiązuje, dlatego szkoła przygotowała dla gimnazjalistów, którzy odwiedzili placówkę wiele atrakcji. Szkoła gościła gimnazjalistów i nauczycieli z Muszyny-Złockie, Powroźnika, Łabowej, Berestu, Florynki, Kąclowej, Grybowa.
Placówkę prowadzi Powiat Nowosądecki, dlatego nie zabrakło również dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pana Artura Roli.
W programie Dnia Otwartego przygotowano zwiedzanie i prezentację placówki oraz osiągnięć jej uczniów. Każdy profil kształcenia przygotował stanowisko, na którym młodzież i nauczyciele zaprezentowali zalety swojego kierunku. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy zawodowe oraz degustacje przygotowane przez uczniów szkoły.
Szkoła przedstawiła kierunki kształcenia oraz zajęcia pozalekcyjne na rok 2016/2017, starając się dostosować do potrzeb i zainteresowań uczniów.
Kierunki kształcenia ZSP im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju na rok szkolny 2016/2017, to:
– liceum ogólnokształcące o profilach humanistycznym, matematyczno – fizycznym, ratowniczym;
-technika: hotelarskie, gastronomiczne, informatyczne, budowlane, ekonomiczne.
– zasadnicza szkoła zawodowa- wielozawodowa
-bezpłatne liceum dla dorosłych
Szczegółowe informacje na temat i kierunków kształcenia w roku szkolnym 2016/2017 dostępne są na stronie internetowej www.krynica.szkola.pl. w zakładce rekrutacja.