Monthly Archives: Czerwiec 2016

24 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego 2015/2016.

 

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej, w której uczestniczyła społeczność naszej szkoły.

W części oficjalnej Pani Dyrektor Janina Złotnicka podsumowała wyniki pracy uczniów i nauczycieli w minionym roku. Wymieniła stypendystów Prezesa Rady Ministrów : Nicolettę Sawicką z kl.II a oraz Martę Franczak z kl.II Teh.

Uczniowie, którzy osiągnęli średnią ocen powyżej 5,0 ,powyżej 4,75 oraz  stuprocentowa frekwencję otrzymali nagrody finansowe. Podziękowania i nagrody otrzymali również ci , którzy szczególnie angażowali się w życie szkoły. Ponadto Pani Dyrektor wręczyła listy pochwalne  rodzicom wyróżnionych uczniów.

Uroczystość była również okazją do wyrażenia wdzięczności wychowanków wobec nauczycieli za ich trudną i pełną pasji pracę.

Na zakończenie zaprezentowana została krótka część artystyczna, w której wzięli udział : Sabina Owsianka(Ibc), Domingo Messa Maliniak (IIITei),Karol Kieta (IITeh) oraz Dominik Rodak (Ibc)

 

PROJEKTY

PROJEKTY REALIZOWANE W ZSP

I miejsce w konkursie ekologicznym „SOS dla Sądecczyzny” – kolejny sukces naszych informatyków!

Dnia 14.06.2016 r. w sądeckim Elektryku odbył się konkurs „SOS dla Sądecczyzny” w którym pierwsze miejsce zajęła drużyna z klasy 1 TI w składzie: Paulina Malczak, Bartłomiej Bołoz, Dominik Płachta, Kacper Horowski oraz Filip Korona, która zgarnęła główną nagrodę o wartości 750 zł.
Celem projektu była edukacja proekologiczna. Działania podejmowane przez uczniów mają uwrażliwiać ich na walory przyrodnicze Sądecczyzny i wskazać na zagrożenie środowiska związane z działalnością antropogeniczną.

Uczniowie przygotowali prezentację nt.”Sposoby postępowania z odpadami”, stworzyli stronę internetową z projektem trasy rowerowej „Tropem owadów zapylających”, zmontowali film „Świat oczami owada” oraz przygotowali plakat „SOS dla Sądecczyzny”.

Prezentacja pracy odbyła się na panelu dyskusyjnym w którym udział wzięło 5 drużyn ze szkół powiatu nowosądeckiego.

Opiekunami merytorycznymi były: mgr Maria Aleksander-Pisz (informatyk) oraz mgr Julianna Męcnarowska (biolog).

X Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych

09.06.2016 -ZSP Krynica-Zdrój gościła uczestników X Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych w Nowym Sączu.
Podczas X Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych starosta nowosądecki Marek Pławiak i wicestarosta Antoni Koszyk wręczyli nagrody w konkursie na Wolontariusza Roku 2015 i dla Najlepszej Inicjatywy Roku 2015.
– Jestem wdzięczny, że pomimo codziennych obowiązków znajdujecie Państwo czas i siły, aby pomagać innym – powiedział starosta Marek Pławiak. – Bierzecie udział w wielu przedsięwzięciach na rzecz potrzebujących, ale także pomagacie najmłodszym, seniorom i osobom niepełnosprawnym. Wasze inicjatywy często wychodzą poza lokalna społeczność i mobilizują do pracy mieszkańców naszego kraju. Dzisiaj dziękuję za Wasze zaangażowanie i liczę na dalsze wsparcie.
Tytuł Najlepszej Inicjatywy Roku otrzymała Fundacja Klub Biznesowy za „stworzenie przyjaznego środowiska do rozwoju przedsiębiorczości”. Klub Biznesowy to organizacja skupiająca przedsiębiorców, którzy realizują wspólne projekty. Działania Klubu mają na celu stworzenie przyjaznego środowiska do rozwoju przedsiębiorczości. Fundacja w swojej działalności realizuje charytatywne projekty, zbiórki funduszy, bierze czynny udział w projektach organizowanych przez szkoły i uczelnie. W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, Klub rozpoczął projekt pod nazwą „Serce Gór”. Inicjatywa ma pomóc osobom starszym, schorowanym i potrzebującym. Również w ramach tego projektu Klub przekazał 10 tysięcy złotych na sprzęt rehabilitacyjny do domów pomocy z Sądecczyzny. Kolejnym projektem były warsztaty „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość!” Projekt realizowany był przez Urząd Miasta Nowego Sącza, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Wyższą Szkołę Biznesu – NLU w Nowym Sączu, Sądecką Izbę Gospodarczą oraz Stowarzyszenie na rzecz Integracji Środowisk Akademickich „ORION” w Nowym Sączu. Celem projektu była popularyzacja wiedzy ekonomicznej oraz kształtowanie przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
Tytuł Wolontariusza Roku 2015 uzyskał Wojciech Lasek – jeden z założycieli i wiceprezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „GNIAZDO” w Starym Sączu, które od 2007 roku prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy. Jest pomysłodawcą, autorem tekstów i reżyserem kabaretu „Gumowe Ucho”. Pan Wojciech jest też organizatorem i konferansjerem podczas koncertu „Znani i lubiani grają i śpiewają dla Gniazda” oraz „Koncertu Wdzięczności”. Prowadził wszystkie imprezy i spotkania integracyjne, które odbywały się w 2015 roku w utworzonej przez stowarzyszenie „Galerii pod Gniazdem”. Jest promotorem i opiekunem niepełnosprawnego sportowca, lekkoatlety Arkadiusza Borzęckiego.
Tytuł Młodego Wolontariusza Roku 2015 został przyznany Joannie Florian z Kadczy, która przez dwa lata prowadziła zajęcia dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Jazowsku. W ramach pracy: pomagała dzieciom w nauce i odrabianiu lekcji, organizowała im czas wolny, przygotowywała zabawy andrzejkowe, pomagała Mikołajowi w rozdawaniu prezentów, przygotowywała gazetki tematyczne. Joanna Florian jest również wolontariuszem akcyjnym (współorganizacja Wigilii dla seniorów w Starym Sączu). Brała udział w projektach: „Zawodowy Ogólniak”, „Z kulturą za pan brat”, „Wolontariat – podaj dalej”, a także współpracowała z organizatorami m.in. zbiórki pieniędzy do puszek na leczenie i rehabilitację Bartosza Wiewióry i Pawła Skorupki, akcji „Kilometry Dobra”, festynie charytatywnym „Gramy dla Olivki”. Łączna liczba godzin, które Joanna Florian poświęciła na pracę jako wolontariusz wynosi 347.
Starosta przyznał tez specjalna nagrodę Małopolskiej Fundacji Przyjaźni Polsko-Ukraińsko-Słowackiej „Braterstwo” z Krynicy-Zdroju za inicjatywę „Podziel się książką”. Akcja „Podziel się książką” została zorganizowana, aby pomóc naszym rodakom mieszkającym na Wschodzie. Od listopada 2015 roku do marca 2016 w Krynicy Zdroju i innych miastach Polski odbyła się zbiórka książek. Dzięki tej inicjatywie na Wschodzie zostaną otworzone dwie nowe biblioteki, a cztery istniejące – doposażone w książki. W akcji „Podziel się książką” brały udział dzieci i młodzież, a także kluby seniorów, strażacy, bibliotekarze, księża, motocykliści. Dzięki pracy Fundacji, we Lwowie i w Chmielniku powstaną polskie biblioteki, w których znajdzie się kilka tysięcy woluminów. Tylko w ubiegłym roku zostało wysłanych kilkaset książek do nauki języka polskiego na prośbę mieszkających tam rodaków. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, z krynickiej akcji powstała akcja ogólnopolska.
W spotkaniu wzięli udział m.in. radni z Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej RPN, Anna Brach – dyrektor Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, nad całością czuwała Janina Złotnicka – dyrektorka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdroju, w którym odbywało się spotkanie, a prowadził go Andrzej Zarych – dyrektor Biura Promocji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Zauroczeni Wrocławiem

W dniach 08-09 czerwca 2016 roku uczniowie klas 2 technikum ekonomiczno-hotelarskiego i 3 technikum ekonomiczno-informatycznego odwiedzili Wrocław. Początek zwiedzania to niezapomniana wizyta w Ogrodzie Japońskim i kontakt z kawałkiem żywej, orientalnej przygody w środku Europy. Następnym punktem programu było wrocławskie ZOO z nową atrakcją – Oceanarium i Afrykarium. Uwagę wycieczkowiczów przykuły również wpisana w 2006 roku na listę UNESCO Hala Stulecia i klimatyczne Stare Miasto. Ogromne wrażenie zrobił na uczestnikach wyjazdu Ostrów Tumski – najstarsza część Wrocławia i kłódki zakochanych z mostu Tumskiego, łączącego Ostrów Tumski z Wyspą Piasek.
Zwieńczeniem pełnego wrażeń dnia okazał się rejs pasażerski po Wrocławiu w towarzystwie przemiłej i bardzo spontanicznej załogi statku „Goplana”. Humory dopisywały, tym bardziej że dołączył do nas świeżo upieczony triumfator VII Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „Mistrz Sieci” – Marcin Kulig z klasy 3 technikum informatycznego. Jeszcze raz gratulujemy sukcesu!
Czwartek poświęcono na zwiedzanie Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Dziewczęta uczestniczyły w lekcji muzealnej „Modna i już – moda polska w PRL”, męską część wycieczki zaproszono na wystawę broni.
Niewątpliwą atrakcją drugiego dnia pobytu we Wrocławiu stała się dla wszystkich Panorama Racławicka – jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie można podziwiać relikt dziewiętnastowiecznej kultury masowej. Wielkie malowidło (15x114m), dzięki zespoleniu szczególnych zabiegów malarskich (specjalna perspektywa) i technicznych (oświetlenie, sztuczny teren, zaciemnione, kręte podejście), „przenosi” widza w inną rzeczywistość i inny czas. Panorama Racławicka to pierwsze i jedyne zachowane do dziś polskie dzieło tego rodzaju. Pomysłodawcą Panoramy był znany lwowski malarz Jan Styka, który zaprosił do współpracy m.in. znakomitego batalistę Wojciecha Kossaka.
Wyjazd doszedł do skutku dzięki sporemu zaangażowaniu p. E. Madzik-Kani. Opiekę nad uczniami sprawowały również p. M. Aleksander-Pisz i p. I. Wójcik.