Monthly Archives: Grudzień 2016

Weź w rękę siwy opłatek dnia

Weź w rękę siwy opłatek dnia – pod takim hasłem 21 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne. Wszystkim zebranym życzenia złożył m.in. starosta nowosądecki Marek Pławiak i członek Zarządu Marian Ryba. Podczas „opłatka” nie zabrakło również gości z zaprzyjaźnionej szkoły z Lipan ze Słowacji, obecnych i emerytowanych nauczycieli, osób wspierających krynicką placówkę i uczniów.

Nad przebiegiem spotkania czuwała dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju Janina Złotnicka i zastępca dyrektora Anna Rapacz. Młodzież klasy 2 teg wraz z wychowawcą – p. Iwoną Wójcik przygotowała program artystyczny, potrawy wigilijne to zasługa uczniów klas 2 tg i 3 tg, którzy pracowali pod kierunkiem p. Małgorzaty Sędzimir i p. Grzegorza Podobińskiego. Nad sprawną obsługą kelnerską czuwały p. Dorota Pacut i p. Ewa Madzik-Kania wraz z uczniami klasy 1 th i 2th.

Fot. Maria Olszowska

Szkolny klub wolontariatu przygotował paczki świąteczne, które zostały przekazane uczniom naszej szkoły

images-2

Szkolny Klub Wolontariatu pragnie z całego serca podziękować wolontariuszom za poświęcenie i trud włożony w niesienie pomocy innym. Dziękujemy

 

 

klasa 2 eg

1. Weronika Broda

2. Maria Matusik

3. Anna Krok

4. Dariusz Gruca

5. Mateusz Turek

6. Maciej Gałka


klasa 4tei

1. Krystian Boczniewicz

2. Bożena Bobak

3. Elżbieta Zarębska

4. Jakub Baran


klasa 2th

1. Katarzyna Grybel

2. Ania Szwajka

3. Małgorzata Ciesielka

4. Weronika Zabłotna


Klasa 2 tb

1. Patryk Bołoz


Klasa 1 ab

1. Jakub Zięba

2. Patryk Kołodziej

3. Ewa Miazga

4. Roksana Lizoń


Klasa 1th

1. Paulina Piwowar

2. Aneta Pawłowska

3. Adrianna Buliszak


Klasa 3ti

1. Jakub Węgrzyn


Klasa 4tb

1. Kamil Sowa


bez-nazwy-1

Stroik Bożonarodzeniowy

W konkursach na : stroik bożonarodzeniowy, wystrój świąteczny klasy  organizowanych przez Samorząd Uczniowski i Bibliotekę Szkolną  wzięło udział 15 klas.

W tym roku uczniowie zaskoczyli komisję nowymi pomysłami  na stroik świąteczny jak i pięknie zaaranżowanym wystrojem klasy.

Stroik  Bożonarodzeniowy

I MIEJSCE

1 TGI- 10 pkt

II MIEJSCE

3TI- 10pkt

III MIEJSCE

2TI- 10 pkt; 1TH – 10 pkt

WYRÓŻNIENIE

2 BC, 3 TG- po 7 pkt

4ei, 3teh, 2th, 4tb, 3tg, 2tb, 1tb, 2eg – po 5 pkt

Wystrój klasy

I MIEJSCE

2 EG – 10 pkt

3TG – 10 pkt

II MIEJSCE

1 AB – 8 pkt

III MIEJSCE

4 ei –  7 pkt

2 ti – 7 pkt

 

3Tb – 4 pkt; 2bc – 5 pkt; 1th – 2 pkt; 2th – 4pkt; 3ti- 5pkt; 1tb- 2pkt; 2tb- 2pkt; 1tgi – 3 pkt;

3 a- 5 pkt; 4tb – 5pkt.

Dziękujemy wszystkim za udział w powyższych konkurencjach.

Przypominamy, iż klasy biorą udział w walce o Certyfikat Zgranej Klasy, który będzie wręczony najlepszej klasie na koniec roku szklonego!

Życzymy wszystkim zdrowych , spokojnych Świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych!

Zagrożenia w sieci: Debata społeczna w Krynicy Zdroju

 

Cyberprzemoc” – pod takim hasłem odbyła się debata społeczna zorganizowana przez  Komendanta Komisariatu Policji w Krynicy Zdroju oraz Dyrektora Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II.

15 grudnia br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła w Krynicy Zdroju odbyła się debata społeczna w której uczestniczyli: Komendant Komisariatu Policji w Krynicy – Zdroju kom. Andrzej Stach i jego zastępca asp. szt. Sebastian Wójtowicz, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Mariusz Pietrucha, Pełnomocnik Burmistrza w Krynicy – Zdroju ds. Profilaktyki i Uzależnień, Kuratorzy zawodowi, dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy, Radni Miejscy, Przedstawiciele Opieki Społecznej, przedstawiciele służby zdrowia, psycholodzy, Komendant Straży Miejskiej Piotr Szyszka, sołtysi, policjanci  Zespołu ds. Zwalczania Przestępczości Komputerowej Komendy Miejskiej Policji  w Nowym Sączu, rodzice i uczniowie.

Na początku uczestników przywitali organizatorzy debaty:  Pani Janina Złotnicka Dyrektor Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II  oraz kom. Andrzej Stach Komendant Komisariatu Policji w Krynicy Zdroju. kom. Andrzej Stach w trakcie przemówienia podziękował za tak liczne przybycie zaproszonych gości. Następnie, wyraził przekonanie, że przedstawione na debacie zagadnienia, przyczynią się do zwiększenia świadomości zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią i wskażą metody ich niwelowania.

W dalszej części debaty głos zabrali asp. szt. Sebastian Wójtowicz Zastępca Komendanta  Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju oraz nadkom. Robert Tomasik Specjalista Zespołu ds. Zwalczania Przestępczości Komputerowej KMP w Nowym Sączu, którzy przedstawili zagrożenia związane z korzystaniem z sieci komputerowej – internetowej. Szczególnie omówili zjawisko dot. „Cyberprzemocy”. Wyjaśnili kiedy mamy do czynienia z tym zagrożeniem, omówili jego specyfikę, formy i metody działania sprawców oraz przedstawili procedury reagowania w szkole w sytuacji cyberprzemocy. Przypomnieli także kwestie związane z odpowiedzialnością prawną w tym obszarze.

Uczestnicy byli także pod dużym wrażeniem  filmu pt. „Pendolino cyberprzemocy” autorstwa uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju, który został przestawiony podczas debaty. Film został zrealizowany przez uczniów w ramach ogólnopolskiego projektu „CHROŃMY MŁODOŚĆ w SIECI” realizowany przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” i współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

 

Źródło: http://nowy-sacz.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/zagrozenia-w-sieci-debata-spoleczna-w-krynicy-zdroju

Szkolny koordynator: Agnieszka Cisek