Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju
z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie sporządzenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę