Monthly Archives: Kwiecień 2017

W Krynicy-Zdrój główne uroczystości rozpoczęły się o 10.00 przed tablicą marszałka Józefa Piłsudskiego. W mszy w intencji Ojczyzny uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich, powiatowych, delegacje Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, szkół i zakładów pracy.

Krynicki szach mat dał nam wygraną

26 kwietnia 2017 roku w Auli WSB-NLU w Nowym Sączu odbyła się gala podsumowująca V edycję Projektu ”Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”. Miło nam zasygnalizować, że drużyna technikum ekonomicznego ZSP w Krynicy-Zdroju: Gabriela Węgrzyn, Marta Franczyk, Małgorzata Szczypka, Natalia Hojniak oraz Dawid Lizoń zajęła III miejsce w Konkursie „Pomysł kluczem do sukcesu”, a II w kategorii Powiat Nowosądecki. Laureaci otrzymali bon o wartości 500 zł i drobne upominki. Zwycięski projekt to „Krynicki szach mat”, inicjatywa polegająca na pozyskaniu sponsorów, zakupie profesjonalnego stołu szachowego na potrzeby szkoły oraz organizacji turnieju szachowego o tytuł mistrza ZSP w szachach. Opiekę nad młodzieżą w trakcie trwania konkursu sprawowała p. E. Madzik-Kania. Dziękujemy sponsorom, a drużynie gratulujemy sukcesu!

Finał Chłopskiej Szkoły Biznesu w Krakowie

25 kwietnia 2017 roku w Muzeum Lotnictwa w Krakowie odbył się finał Chłopskiej Szkoły Biznesu 2017 zorganizowany przez regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie z udziałem Gabrieli Węgrzyn i Natalii Zabajewskiej z technikum ekonomicznego ZSP w Krynicy-Zdroju. Chłopska Szkoła Biznesu to ekonomiczna gra planszowa inspirowana historią przedsiębiorczych rzemieślników z XVIII-wiecznego ośrodka andrychowskiego. Jest symulacją działalności gospodarczej, która w atrakcyjny sposób ukazuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, promuje postawę przedsiębiorczą, rozwija kompetencje społeczne graczy i integruje grupę. Jej wydawcą jest Małopolski Instytut Kultury. Nasze uczennice uplasowały się na 10. pozycji na 32 szkoły uczestniczące w finale. W przygotowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego włączyły się p. E. Madzik-Kania i p. I. Wójcik.

xli_top

Eliminacje Okręgowe XLI Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniach 21-22 kwietnia 2017 roku uczeń klasy II technikum gastronomicznego Dariusz Gruca uczestniczył w Okręgowych Eliminacjach XLI Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Nakle Śląskim. W rywalizacji wzięło udział 134 uczniów z 60 szkół, w 9 blokach tematycznych. W bloku: gastronomia swoją wiedzę i umiejętności zaprezentowało 40 uczniów, spośród których Dariusz Gruca zajął 17 miejsce. Warto dodać, że nasz uczeń znalazł się wśród 5 najlepszych uczestników Olimpiady w części praktycznej bloku.W przygotowanie ucznia do konkursu zaangażował się p. G. Podobiński.

era

Uroczystość powitania uczestników Projektu Erasmus + „ Think Different Do Together”

W dniach 23.04.17-29.04.17 nasza szkoła jest gospodarzem wizyty w ramach Projektu Erasmus +
„ Think Different Do Together”.
Do Krynicy przyjechali goście z Francji, Włoch oraz Grecji.
Działania w ramach projektu przedstawiają się następująco: Polska odpowiada za „Zrównoważony rozwój”,
Włochy za „Miejsce kobiety w społeczeństwie”,
Francja zajmuje się „ Debatami wokół bioetyki”, natomiast Grecja „Solidarnością”.

24.04.2017 odbył się uroczysty apel, na którym dyrekcja, nauczyciele oraz młodzież ZSP
w Krynicy-Zdroju powitali zagranicznych gości. Podczas apelu zaprezentowano państwa biorące udział w projekcie, przedstawiono plan wizyty oraz zakres działań.

Specjalnie dla gości nasi uczniowie zaprezentowali piosenki w języku francuskim, włoskim,
a na zakończenie zatańczyli Zorbę. Powitanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze.