W Krynicy-Zdrój główne uroczystości rozpoczęły się o 10.00 przed tablicą marszałka Józefa Piłsudskiego. W mszy w intencji Ojczyzny uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich, powiatowych, delegacje Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, szkół i zakładów pracy.