Wspólne czytanie

Slajd159f02f9891f1f.JPG  

Jak nie czytam. Jak czytam! Goście z Teatru Odwróconego

 

W dniu 1.06.2017r. w ramach rozpoczynającej sie współpracy, swoja obecnością zaszczycił nas Teatr Odwrócony z Krakowa, który rozpoczął ważne wydarzenie jakim jest pobijanie rekordu czytania w akcji ogólnopolskiej ” Jak nie czytam, Jak czytam! Aktorzy w fantastyczny sposób zaprezentowali nam fragmenty „Wesela”. Akcja przeprowadzona była w związku z przystąpieniem szkoły do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa- priorytet 3, a także pobijania rekordu czytania w jednym momencie.

Po krótkiej prezentacji aktorów, uczniowie czytali swoje ulubione książki,
które przynieśli, tym samym solidaryzując się z wszystkimi czytającymi w tym dniu. W naszej szkole młodzież czyta i czytać będzie. Najciekawsze hasła przygotowane na ten dzień przez młodzież to: Czytam bo lubię! Młodzi czytają! Jak nie czytam. Jak czytam, Kto książki często czyta, ten wiedzę szybciej chwyta,  itp. Koordynator akcji  Agnieszka Oleszycka.