Zakończenie roku szkolnego

23.06.17 odbyła się akademia z okazji zakończenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2016/17.

Uroczystość poprzedzała Msza Święta w kościele pod wezwaniem MBNP. Dyrektor szkoły pani Janina Złotnicka podziękowała nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, rodzicom oraz uczniom za miniony rok szkolny. Klasa III wielozawodowa, kończąca naukę złożyła uroczyste przyrzeczenie absolwentów ZSP w Krynicy – Zdroju. Społeczność szkolna pożegnała odchodzącą na emeryturę wieloletnią księgową (wcześniej LO im H. Sucharskiego w Krynicy), obecnie ZSP Krynica-Zdrój – panią Urszulę Hopej.

Następnie dyrektor szkoły pani J. Złotnicka nagrodziła uczniów ze średnią 5.0 i powyżej (21 osób) i wzorową 100% frekwencją. Wręczyła świadectwa z czerwonym paskiem oraz listy gratulacyjne dla przybyłych na uroczystość rodziców. Dyrektor szkoły pogratulowała działań Samorządu Uczniowskiego, Liderów Młodzieżowych, Wolontariatu, Klubu Erasmus, promocji szkoły. Wręczono nagrody dla najlepszych sportowców szkoły (M. Matusik II Teg, A. Mordarski 2tb). Uroczystość zakończona została  krótką częścią artystyczną. Nad przebiegiem uroczystości czuwała p. A Bieniek, p. M Czyżykiewicz oraz p. M. Sowa

Lista uczniów ze średnią 5.0 i powyżej:

N. Komuda

M. Miczołek

K. Ligęza

A. Zielińska

S. Owsianka

K. Tabaszewska

W. Streich

E. Miazga

O. Gorczyca

K. Maślanka

K. Płachta

S. Lewicka

B. Tomasiak

S. Bukowska

K. Wojciechowska

K. Adamczyk

A. Tokarczyk

N. Hojniak

G. Węgrzyn

M. Franczyk

W. Wójcik

Lista uczniów ze średnią 4.75 do 5.0:

P. Malczak

N. Siedlarz

N. Kuźniar

E. Biel

M. Figiel

M. Florek

O. Nawrot

J. Ziębowicz

K. Śliwiński

K. Grzebyk

A. Góra