Monthly Archives: Październik 2017

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dzień Otwarty- „ ZSP Krynica-Zdrój- Dobra Szkoła Blisko Ciebie”

26.10.17 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju odbył się Dzień Otwarty dla gimnazjalistów.

Szkoła gościła gimnazjalistów z Muszyny, Złockiego, Powroźnika, Piorunki, Tylicza i Florynki.

Specjalnie na tą okazję Samorząd Uczniowski przygotował „Grę Szkolną”, połączoną z konkursami, quizami i innymi atrakcjami.

W programie Dnia Otwartego  przygotowano zwiedzanie i prezentację placówki oraz osiągnięć jej uczniów. Każdy profil kształcenia, który obecnie funkcjonuje w szkole przygotował stanowisko, na którym młodzież i nauczyciele zaprezentowali zalety swojego kierunku. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy zawodowe oraz degustacje przygotowane przez uczniów szkoły.

 

Swoją działalnością pochwaliły się organizacje działające w szkole, od wielu lat współpracujące również ze środowiskiem lokalnym : Wolontariat oraz Liderzy Młodzieżowi. Pokazały filmy, prezentacje i materiały ze swoich różnorodnych działań i projektów.

Szkolny Klub Erasmus zaprezentował gimnazjalistom projekty unijne, które obecnie realizuje szkoła;  zademonstrowano prezentacje, filmy i zdjęcia z wyjazdów, omówiono najważniejsze cele i oczekiwane efekty współpracy.  Obecnie szkoła realizuje dwa projekty unijne:„ Think Different, Do Together”( Włochy, Francja, Grecja) oraz „ More Cultures-One European Identity”(Turcja, Rumunia, Włochy, Grecja, Litwa).

Malta Służba Medyczna- oddział Krynica-Zdrój, w której aktywnie działają uczniowie szkoły- zorganizowała pokazy ratownicze , w których  wolontariusze( uczniowie ZSP Krynica) krok po kroku przedstawili schematy udzielania pierwszej pomocy, nie obyło się również bez inscenizacji i wizualizacji scenek, ukazujących potencjalne urazy, czy wypadki.

Specjalny pokaz broni, sprzętu wojskowego oraz akcesoriów wojskowych przygotowało Szkolne Koło Wojskowe, wspierane przez Związek Strzelecki „ Strzelec” SJS 2006 w Nowym Sączu oraz Stowarzyszenie Sportowo-Historyczne Airsoft-KGO „ Lis”.

Nauczyciele wychowania fizycznego zaprezentowali zaplecze sportowe szkoły, sekcje i  dodatkowe zajęcia sportowe dla młodzieży, przygotowano specjalne pokazy, m.in. gier zespołowych, zajęć na siłowni, zademonstrowano najważniejsze sportowe osiągnięcia ZSP z 2017 (najważniejsze-Mistrzostwo Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych-Licealiada Sportowa 2017)

Dziewczęta działające w Aktywie Bibliotecznym wraz z opiekunem pokazały zasoby skomputeryzowanej Biblioteki oraz czytelni multimedialnej, zachęcając gimnazjalistów do czytelnictwa; zaprezentowano akcje prowadzone przez Bibliotekę szkolną oraz propozycje warsztatów, np. biblioterapeutycznych dla młodzieży. Zaprezentowano Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, w którym uczestniczy szkoła oraz przeszło 500 nowości książkowych, zakupionych przez Bibliotekę Szkolną, a wybranych przez uczniów.

Specjalne prezentacje w salach przedmiotowych przygotowały wszystkie profile kształcenia, obecnie funkcjonujące w szkole.

Liceum humanistyczne stawia na nowoczesne i popularne przedmioty dodatkowe: elementy psychologii i elementy mediów cyfrowych.  Idąc z duchem czasu i rozwoju nowoczesnych technologii szkoła proponuje zmianę nastawienia- z tradycyjnego rozumienia humanistyki na humanistykę nowej generacji. Profil zaprezentował własny film promocyjny i prezentację ukazującą możliwości kierunku w zmieniającej się rzeczywistości. Zaprezentowano osiągnięcia,  różne propozycje zajęć dodatkowych, wyjazdów przedmiotowych, np. na UJ w Krakowie, wyjazdy i działania w ramach projektu Małopolska Pamięta. Nie zapomniano o absolwentach, wskazując na długoletnią tradycję humana w ZSP Krynica.

Liceum ratownicze przygotowało specjalne pokazy oraz doświadczenia naukowe, zaprezentowało film,  obrazujący działania kierunku: wycieczki dydaktyczne, zajęcia terenowe, udział w kampaniach oraz współpracę z różnymi instytucjami; zaprezentowano możliwości zdobycia dodatkowych uprawnień w cyklu kształcenia.

Liceum o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym przygotowało prezentację kierunku pod hasłem „matematyka jest królową nauk, fizyka w duszy gra, informatyka to cały świat”, ukazując zalety tego niewątpliwie ciekawego kierunku. Pokazano możliwości, które daje wybór tego profilu oraz olimpiady i konkursy, przygotowujące do wyboru wymarzonych studiów (Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH, konkursy: Matematyka bez Granic, Kangur Matematyczny i inne).

Hotelarze zaprezentowali działalność na recepcji, w pokoju hotelowym, specjalny pokaz formowania ręczników, serwetek, wiązania krawatów oraz inne: barmański i baristyczny. Uczniowie klas hotelarskich przedstawili gimnazjalistom programy komputerowe do nauki hotelarstwa, pozwalające dobrze przygotować się do egzaminów zawodowych. Hotelarze zwrócili również uwagę na możliwość odbywania praktyk w najlepszych obiektach hotelowych na terenie Krynicy i okolic, co niejednokrotnie skutkuje późniejszym pozyskaniem ciekawej  pracy.

Gastronom pokazał swoje kulinarne możliwości w formie wypieków, deserów i innych smakowitych atrakcji, zorganizował quiz dla gimnazjalistów, w którym do wygrania były różne gadżety. Nie bez echa przeszedł również specjalny pokaz carvingu i prezentacja innych zawodowych umiejętności. Gastronom pokazał, że ich kierunek, obecnie bardzo modny, to nie tylko „praca w kuchni”, ale cała sztuka kulinarna, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, czy możliwość studiowania na różnych kierunkach studiów związanych  z dziedzinami gastronomii , np. z dietetyką.

Informatycy przygotowali pokazy umiejętności informatycznych, m.in. projektowania lokalnych sieci komputerowych, tworzenia aplikacji internetowych i baz danych, czy naprawy sprzętu. Uczeń klasy 3 ti Kacper Horowski specjalnie na potrzeby Dnia Otwartego stworzył własny silnik 2d w środowisku programistycznym Visual Studio 2015-pracował nad projektem około 3 miesiące, by móc zaprezentować swoje programistyczne „dzieło” gimnazjalistom. Dzięki jego zaangażowaniu gimnazjaliści mieli możliwość przetestowania efektu końcowego, czyli zagrania w grę RPG, wcielając się w rolę fikcyjnych postaci.

W pracowni informatycznej można było również podziwiać pracę ucznia klasy 4 ti Tomasza Szymczyka, który tworzył model wozu opancerzonego LAV-25 na podstawie zdjęć referencyjnych. Proces obejmował modelowanie siatki nisko i wysoko poligonowej w programie 3DSMax 2017.W trakcie pokazu gimnazjaliści mogli obserwować na żywo etapy prac nad projektem. Został przygotowany również film informujący o kierunku i nowych kwalifikacjach EE08 „Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci”  i EE09″ Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych”, którego autorami byli Kinga Wojciechowska z klasy2 ti i Jakub Węgrzyn z klasy 4 ti.

 

Budowlańcy zaprezentowali zawodowe pokazy, m.in. kosztorysowania w programie Norma Pro, projektowania w programie Autocad, pokaz nadzoru budowlanego; pochwalili się specjalną pracownią betoniarsko-zbrojarską, rysunku technicznego i kosztorysowania oraz pracownią ogólnobudowlaną. Udowodnili, że wykwalifikowany budowlaniec, to ostatnio bardzo poszukiwana profesja, a zalety ukończenia tego kierunku nie kończą się tylko i wyłącznie na zawodowej pracy, ale stwarzają możliwość studiowania na uczelniach wyższych oraz założenia swojej własnej firmy.

Technikum organizacji reklamy zademonstrowało szerokoprofilowy i modny obecnie kierunek, łączący wiedzę ekonomiczną, marketingową, organizacyjną i językową. Uczniowie zademonstrowali film promocyjny, przykłady artystycznej fotografii cyfrowej, projekty reklamy zewnętrznej i grafiki użytkowej oraz sprzęt i programy, na których pracują.

Technikum ekonomiczne przygotowało bogatą ofertę banknotów i monet o walorach historycznych, zaprezentowali materiały edukacyjne pozyskane w ramach wycieczek dydaktycznych na Dni Otwarte NBP i  z programów unijnych. Podzielili się swoimi wrażeniami z udziału w różnego rodzaju projektach i przedsięwzięciach o charakterze  edukacyjnym.  Ogólną sympatię wzbudziły nowe maskotki krynickiego Ekonoma „ Misie Ekonomisie”, które chętnie pozowały do zdjęć z przybyłymi gośćmi.

Na zakończenie Dnia Otwartego odbyło się specjalne losowanie nagród dla najbardziej aktywnych gimnazjalistów, uczestniczących w „ Grze   Szkolnej”.

Należy zaznaczyć, że szkoła kształci w zawodzie od 1925 roku, natomiast liceum istnieje w Krynicy od 1945 roku. Obecnie placówka jest jedną z najnowocześniejszych szkół  prowadzonych przez Powiat Nowosądecki, przoduje w rankingach szkół ponadgimnazjalnych, w których liczą się, m.in. wyniki egzaminu maturalnego, egzaminów zawodowych, wyniki olimpiad i konkursów.

 

Szczegółowe informacje na temat szkoły, kierunków kształcenia, organizacji szkolnych i  realizowanych projektów -dostępne są na stronach internetowych www.krynica.szkola.pl lub  www.facebook.com/suzspkca

 

 

ZSP Krynica-Zdrój

Foto-archiwum ZSP Krynica-Zdrój

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Święto Szkoły

17.10.17 odbyła się uroczystość Święta Szkoły, łącząca święto patrona Świętego Jana Pawła II oraz Dzień Edukacji Narodowej. Obchody Święta Szkoły poprzedziła uroczysta Msza Święta, odprawiona przez księdza prałata Jana Wnęka w Kościele MBNP w Krynicy-Zdroju. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. pan Marian Ryba – Starosta Powiatu Nowosądeckiego, pani Krystyna Jarząbek – prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krynicy-Zdroju, pani Danuta Płachecka prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Krynicy-Zdroju oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionej szkoły z Lipan na Słowacji. Podczas uroczystości pani dyrektor Janina Złotnicka podziękowała za pracę nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi. Wręczyła również nagrody dyrektora szkoły. W wystąpieniu wygłoszonym do młodzieży, pani dyrektor przywołała słowa patrona Świętego Jana Pawła II, że ” Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”, zaznaczyła również, że „Człowieczeństwo jest nam nie tylko dane, ale przede wszystkim zadane”.

Uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie przed całą społecznością szkolną, za jego przebieg odpowiedzialna była opiekun Samorządu Uczniowskiego – pani M. Czyżykiewicz.

Podczas Święta Szkoły odbył się również jubileusz 25 – lecia pracy na stanowisku dyrektora szkoły pani dyrektor Janiny Złotnickiej. Podziękowania za wychowanie  i edukacje wielu pokoleń absolwentów przekazali rodzice na czele z Przewodniczącą Rady Rodziców panią Beatą Augustyńską,  przedstawiciele Grona Pedagogicznego oraz Samorządu Uczniowskiego.

Wzruszający jubileusz dopełniły niespodzianki przygotowane przez uczniów:  prezentacja ukazująca minione 25 lat działalności pani dyrektor, „wystrzałowy” tort i dedykacja muzyczna.

Akademie zakończył specjalny koncert, zatytułowany „Talenty dla świętego Jana Pawła II”. Wystąpili w nim uczniowie klas  I, II, III liceum oraz II technikum informatycznego przygotowani przez panie: H. Bukowiec i A. Bieniek.

Obsługą i instalacją sprzętu zajęli się panowie Andrzej Kotlarz i Adam Jojczyk z krynickiego Centrum Kultury.

W przebieg uroczystości włączył się również SU pod opieką pani M. Czyżykiewicz.

Po uroczystości odbył się poczęstunek przygotowany przez uczniów klas II i III technikum gastronomicznego, nad którymi opiekę sprawowali pani M. Sędzimir oraz pan G. Podobiński. Obsługą gości zajęły się klasy II i III technikum hotelarskiego pod opieką pani D. Pacut.

20171013_092500

13 października 2017r. w Zespole Szkół Nr. 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu  w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce  odbyła się  V edycja konkursu „Mam zawód. Mam fantazję” w konkurencji: Mistrz dekoracji – branża budowlana

Zgodnie z regulaminem w tym roku w kategorii Mistrz dekoracji należało wystawić dwuosobową drużynę. Z naszej szkoły w skład drużyny weszli: Ewelina Biel  z kl. 2 Tb oraz Mateusz Łukasik z kl. 4Tb. W konkursie wzięło udział łącznie 22 osoby. Zadaniem uczestników było wykonanie projektu dekoracji ściennej wnętrza na podstawie materiałów oraz wytycznych ustalonych przez organizatorów.  Uczestnicy zmagali się przez niespełna 6 godzin z dekoracją ścienną na dwóch ściankach o wymiarach 120cm x 200cm każda. Rywalizacja przebiegała w bardzo sympatycznej i przyjaznej atmosferze, o którą zadbali organizatorzy oraz szkoła goszcząca całe przedsięwzięcie. Po skończonej pracy przez uczestników do działania przystąpiła komisja konkursowa, która to według wcześniej ustalonych kryteriów oceny przystąpiła do surowej weryfikacji prac budowlańców. Ocenie podlegało między innymi pomysłowość, całość ekspozycji, jej spójność, prawidłowe posługiwanie się sprzętem, wrażenia ogólne, higiena i organizacja pracy.

Na zakończenie tak miłego konkursu wszyscy pełni emocji pokonkursowych wspólnie udaliśmy się na poczęstunek oraz wspólne zdjęcie.

Niestety w dniu konkursu nie zostały ogłoszone wyniki w związku z tym w napięciu
i z mocno ściśniętymi kciukami oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu.

 

era

Międzynarodowe spotkanie nauczycieli Erasmus +we Francji

W dniach 4.10- 7.10.2017r. w Amiens we Francji  odbyło się spotkanie koordynatorów i nauczycieli ze szkół biorących udział w Projekcie

‘Think Different Do Together’.

Spotkanie dotyczyło głównie ewaluacji po pierwszym roku projektu rozpowszechniania rezultatów oraz bioetyki i transplantacji, które będą tematem kolejnego międzynarodowego spotkania młodzieży. Nauczyciele ze szkół z: Grecji, Włoch, Polski  zwiedzili dużą szkołę w Amiens.

Podczas spotkania  koordynatorzy z zaprzyjaźnionych szkół  ustalili szczegóły listopadowego pobytu młodzieży we Francji, a także zapoznali się ze wstępnym planem wizyty w Plamari w Grecji, która odbędzie jest w kwietniu 2018 roku.

Międzynarodowe spotkanie nauczycieli z Polski, Grecji, Włoch, Francji rozpoczęło i zakończyło się uroczystą kolacją.

Uczestnikami wizyty we Francji była pani koordynator Aneta Gubała i nauczyciel- bibliotekarz  Agnieszka Oleszycka.

Do zobaczenia w listopadzie!

IMG_6446

Z wizytą u Prezydenta

 11 października 2017 roku uczniowie klas 1 i 2 technikum hotelarskiego oraz klasy 3 technikum ekonomicznego uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Hotelu Prezydent**** Medical SPA & Wellness. To jeden z nielicznych w Polsce hoteli dla dorosłych (+15), zlokalizowany w centrum Krynicy-Zdroju, u podnóża Góry Parkowej. Tradycja hotelu sięga aż 1931 roku, kiedy to Prezydent RP Ignacy Mościcki podjął decyzję o budowie Willi Prezydenckiej. Inwestycję ukończono w roku 1933. Administracja i Zarząd Willi został powierzony Zarządowi Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie.

Prezydent Ignacy Mościcki był częstym gościem w tzw. Prezydentówce, a  jednym z jego gości był Marszałek Józef Piłsudski. I dziś hotel gości setki znakomitych osobistości ze świata polityki, biznesu oraz kultury. Młodzież zapoznała się z różnymi rodzajami jednostek mieszkalnych i zakładów gastronomii hotelowej, zwiedziła powierzchnię usługową obiektu, w tym basen, SPA i sale konferencyjno-szkoleniowe. Zwróciła uwagę na stosowane w firmie  rozwiązania w zakresie księgowości hotelowej i systemów rezerwacyjnych. Wycieczkę zorganizowały pani  Ewa Madzik-Kania i pani Iwona Wójcik. W rolę przewodnika wcielił się pan Rafał Zieliński – Kierownik ds. Przychodów i Gości, były absolwent naszej szkoły. Dziękujemy!