Dzień Otwarty- „ ZSP Krynica-Zdrój- Dobra Szkoła Blisko Ciebie”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

26.10.17 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju odbył się Dzień Otwarty dla gimnazjalistów.

Szkoła gościła gimnazjalistów z Muszyny, Złockiego, Powroźnika, Piorunki, Tylicza i Florynki.

Specjalnie na tą okazję Samorząd Uczniowski przygotował „Grę Szkolną”, połączoną z konkursami, quizami i innymi atrakcjami.

W programie Dnia Otwartego  przygotowano zwiedzanie i prezentację placówki oraz osiągnięć jej uczniów. Każdy profil kształcenia, który obecnie funkcjonuje w szkole przygotował stanowisko, na którym młodzież i nauczyciele zaprezentowali zalety swojego kierunku. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy zawodowe oraz degustacje przygotowane przez uczniów szkoły.

 

Swoją działalnością pochwaliły się organizacje działające w szkole, od wielu lat współpracujące również ze środowiskiem lokalnym : Wolontariat oraz Liderzy Młodzieżowi. Pokazały filmy, prezentacje i materiały ze swoich różnorodnych działań i projektów.

Szkolny Klub Erasmus zaprezentował gimnazjalistom projekty unijne, które obecnie realizuje szkoła;  zademonstrowano prezentacje, filmy i zdjęcia z wyjazdów, omówiono najważniejsze cele i oczekiwane efekty współpracy.  Obecnie szkoła realizuje dwa projekty unijne:„ Think Different, Do Together”( Włochy, Francja, Grecja) oraz „ More Cultures-One European Identity”(Turcja, Rumunia, Włochy, Grecja, Litwa).

Malta Służba Medyczna- oddział Krynica-Zdrój, w której aktywnie działają uczniowie szkoły- zorganizowała pokazy ratownicze , w których  wolontariusze( uczniowie ZSP Krynica) krok po kroku przedstawili schematy udzielania pierwszej pomocy, nie obyło się również bez inscenizacji i wizualizacji scenek, ukazujących potencjalne urazy, czy wypadki.

Specjalny pokaz broni, sprzętu wojskowego oraz akcesoriów wojskowych przygotowało Szkolne Koło Wojskowe, wspierane przez Związek Strzelecki „ Strzelec” SJS 2006 w Nowym Sączu oraz Stowarzyszenie Sportowo-Historyczne Airsoft-KGO „ Lis”.

Nauczyciele wychowania fizycznego zaprezentowali zaplecze sportowe szkoły, sekcje i  dodatkowe zajęcia sportowe dla młodzieży, przygotowano specjalne pokazy, m.in. gier zespołowych, zajęć na siłowni, zademonstrowano najważniejsze sportowe osiągnięcia ZSP z 2017 (najważniejsze-Mistrzostwo Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych-Licealiada Sportowa 2017)

Dziewczęta działające w Aktywie Bibliotecznym wraz z opiekunem pokazały zasoby skomputeryzowanej Biblioteki oraz czytelni multimedialnej, zachęcając gimnazjalistów do czytelnictwa; zaprezentowano akcje prowadzone przez Bibliotekę szkolną oraz propozycje warsztatów, np. biblioterapeutycznych dla młodzieży. Zaprezentowano Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, w którym uczestniczy szkoła oraz przeszło 500 nowości książkowych, zakupionych przez Bibliotekę Szkolną, a wybranych przez uczniów.

Specjalne prezentacje w salach przedmiotowych przygotowały wszystkie profile kształcenia, obecnie funkcjonujące w szkole.

Liceum humanistyczne stawia na nowoczesne i popularne przedmioty dodatkowe: elementy psychologii i elementy mediów cyfrowych.  Idąc z duchem czasu i rozwoju nowoczesnych technologii szkoła proponuje zmianę nastawienia- z tradycyjnego rozumienia humanistyki na humanistykę nowej generacji. Profil zaprezentował własny film promocyjny i prezentację ukazującą możliwości kierunku w zmieniającej się rzeczywistości. Zaprezentowano osiągnięcia,  różne propozycje zajęć dodatkowych, wyjazdów przedmiotowych, np. na UJ w Krakowie, wyjazdy i działania w ramach projektu Małopolska Pamięta. Nie zapomniano o absolwentach, wskazując na długoletnią tradycję humana w ZSP Krynica.

Liceum ratownicze przygotowało specjalne pokazy oraz doświadczenia naukowe, zaprezentowało film,  obrazujący działania kierunku: wycieczki dydaktyczne, zajęcia terenowe, udział w kampaniach oraz współpracę z różnymi instytucjami; zaprezentowano możliwości zdobycia dodatkowych uprawnień w cyklu kształcenia.

Liceum o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym przygotowało prezentację kierunku pod hasłem „matematyka jest królową nauk, fizyka w duszy gra, informatyka to cały świat”, ukazując zalety tego niewątpliwie ciekawego kierunku. Pokazano możliwości, które daje wybór tego profilu oraz olimpiady i konkursy, przygotowujące do wyboru wymarzonych studiów (Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH, konkursy: Matematyka bez Granic, Kangur Matematyczny i inne).

Hotelarze zaprezentowali działalność na recepcji, w pokoju hotelowym, specjalny pokaz formowania ręczników, serwetek, wiązania krawatów oraz inne: barmański i baristyczny. Uczniowie klas hotelarskich przedstawili gimnazjalistom programy komputerowe do nauki hotelarstwa, pozwalające dobrze przygotować się do egzaminów zawodowych. Hotelarze zwrócili również uwagę na możliwość odbywania praktyk w najlepszych obiektach hotelowych na terenie Krynicy i okolic, co niejednokrotnie skutkuje późniejszym pozyskaniem ciekawej  pracy.

Gastronom pokazał swoje kulinarne możliwości w formie wypieków, deserów i innych smakowitych atrakcji, zorganizował quiz dla gimnazjalistów, w którym do wygrania były różne gadżety. Nie bez echa przeszedł również specjalny pokaz carvingu i prezentacja innych zawodowych umiejętności. Gastronom pokazał, że ich kierunek, obecnie bardzo modny, to nie tylko „praca w kuchni”, ale cała sztuka kulinarna, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, czy możliwość studiowania na różnych kierunkach studiów związanych  z dziedzinami gastronomii , np. z dietetyką.

Informatycy przygotowali pokazy umiejętności informatycznych, m.in. projektowania lokalnych sieci komputerowych, tworzenia aplikacji internetowych i baz danych, czy naprawy sprzętu. Uczeń klasy 3 ti Kacper Horowski specjalnie na potrzeby Dnia Otwartego stworzył własny silnik 2d w środowisku programistycznym Visual Studio 2015-pracował nad projektem około 3 miesiące, by móc zaprezentować swoje programistyczne „dzieło” gimnazjalistom. Dzięki jego zaangażowaniu gimnazjaliści mieli możliwość przetestowania efektu końcowego, czyli zagrania w grę RPG, wcielając się w rolę fikcyjnych postaci.

W pracowni informatycznej można było również podziwiać pracę ucznia klasy 4 ti Tomasza Szymczyka, który tworzył model wozu opancerzonego LAV-25 na podstawie zdjęć referencyjnych. Proces obejmował modelowanie siatki nisko i wysoko poligonowej w programie 3DSMax 2017.W trakcie pokazu gimnazjaliści mogli obserwować na żywo etapy prac nad projektem. Został przygotowany również film informujący o kierunku i nowych kwalifikacjach EE08 „Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci”  i EE09″ Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych”, którego autorami byli Kinga Wojciechowska z klasy2 ti i Jakub Węgrzyn z klasy 4 ti.

 

Budowlańcy zaprezentowali zawodowe pokazy, m.in. kosztorysowania w programie Norma Pro, projektowania w programie Autocad, pokaz nadzoru budowlanego; pochwalili się specjalną pracownią betoniarsko-zbrojarską, rysunku technicznego i kosztorysowania oraz pracownią ogólnobudowlaną. Udowodnili, że wykwalifikowany budowlaniec, to ostatnio bardzo poszukiwana profesja, a zalety ukończenia tego kierunku nie kończą się tylko i wyłącznie na zawodowej pracy, ale stwarzają możliwość studiowania na uczelniach wyższych oraz założenia swojej własnej firmy.

Technikum organizacji reklamy zademonstrowało szerokoprofilowy i modny obecnie kierunek, łączący wiedzę ekonomiczną, marketingową, organizacyjną i językową. Uczniowie zademonstrowali film promocyjny, przykłady artystycznej fotografii cyfrowej, projekty reklamy zewnętrznej i grafiki użytkowej oraz sprzęt i programy, na których pracują.

Technikum ekonomiczne przygotowało bogatą ofertę banknotów i monet o walorach historycznych, zaprezentowali materiały edukacyjne pozyskane w ramach wycieczek dydaktycznych na Dni Otwarte NBP i  z programów unijnych. Podzielili się swoimi wrażeniami z udziału w różnego rodzaju projektach i przedsięwzięciach o charakterze  edukacyjnym.  Ogólną sympatię wzbudziły nowe maskotki krynickiego Ekonoma „ Misie Ekonomisie”, które chętnie pozowały do zdjęć z przybyłymi gośćmi.

Na zakończenie Dnia Otwartego odbyło się specjalne losowanie nagród dla najbardziej aktywnych gimnazjalistów, uczestniczących w „ Grze   Szkolnej”.

Należy zaznaczyć, że szkoła kształci w zawodzie od 1925 roku, natomiast liceum istnieje w Krynicy od 1945 roku. Obecnie placówka jest jedną z najnowocześniejszych szkół  prowadzonych przez Powiat Nowosądecki, przoduje w rankingach szkół ponadgimnazjalnych, w których liczą się, m.in. wyniki egzaminu maturalnego, egzaminów zawodowych, wyniki olimpiad i konkursów.

 

Szczegółowe informacje na temat szkoły, kierunków kształcenia, organizacji szkolnych i  realizowanych projektów -dostępne są na stronach internetowych www.krynica.szkola.pl lub  www.facebook.com/suzspkca

 

 

ZSP Krynica-Zdrój

Foto-archiwum ZSP Krynica-Zdrój