E-learningowo o korupcji w biznesie

W okresie 18-25 stycznia 2018 roku uczniowie klasy 3 technikum informatycznego uczestniczyli w bezpłatnym kursie e-learningowym „Korupcja w biznesie”, uzupełniającym i poszerzającym wiedzę z zakresu etyki biznesu, omawianej w ramach przedmiotu: działalność gospodarcza w branży informatycznej. Treści udostępnione na ogólnodostępnej platformie e-learningowej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne dedykowane są pracownikom administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorcom oraz studentom i młodzieży. Podzielono je na trzy moduły tematyczne: Korupcja w administracji publicznej, Korupcja w biznesie oraz Przeciwdziałanie korupcji. Każdy zakończony jest testem wiedzy, którego pomyślne zaliczenie skutkuje otrzymaniem stosownego certyfikatu. Szkolenie zrealizowano w ramach Projektu „Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych” przy wsparciu środków Komisji Europejskiej. Organizacją przedsięwzięcia zajęła się pani Iwona Wójcik. Szczegółowe informacje o kursach można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie.