Hotelarze w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP

05 lutego 2018 roku uczniowie klasy 1 technikum hotelarskiego uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Krynicy-Zdroju. Jak zawsze spotkali się z życzliwym przyjęciem ze strony funkcjonariuszy JRG, którzy zapoznali ich z kluczowymi pojęciami ochrony przeciwpożarowej w hotelu, udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach i w stanach zagrożenia zdrowia i życia, zademonstrowali samochody i specjalistyczne wyposażenie ratownicze. Wycieczkę połączoną z krótkim spacerem po Krynicy-Zdroju zorganizowała pani Iwona Wójcik.