Monthly Archives: Lipiec 2018

Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2017/18

22 czerwca Pani dyrektor Janina Złotnicka wraz z uczniami i nauczycielami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II powitała wakacje. Podczas uroczystości 44 najlepszym uczniom szkoły wręczone zostały świadectwa z wyróżnieniem. W tym roku szkolnym 30 uczniów uzyskało średnią ocen 5,0 i wyżej, otrzymają oni stypendium ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. Wyróżnionych zostało również 4 uczniów, którzy mogli pochwalić się 100% frekwencją na lekcjach. Słowa podziękowania i gratulacje skierowane zostały także do najlepszych sportowców, wolontariuszy, czytelników i wszystkich, którzy włączyli się w pracę na rzecz szkoły.

Dyrektor Janina Złotnicka podziękowała nauczycielom za codzienną pracę i trud włożony w kształcenie młodego pokolenia, oraz rodzicom, za ich zaangażowanie w życie szkoły, która nie tylko uczy, ale i wychowuje.