Monthly Archives: Listopad 2018

Inny wymiar zwiedzania

23 listopada grupa uczniów z klasy 1 technikum hotelarskiego uczestniczyła w Wyprawie Odkrywców „Sławni, co w Krynicy mieszkali”. Dzięki materiałom pozyskanym w Punkcie Informacji Turystycznej w Krynicy-Zdroju odnaleźli ślady wybitnych postaci związanych z uzdrowiskiem: Jana Kiepury, Romana Nitribitta, Nikifora, Artura Grottgera, Leona Stasickiego oraz Józefa Ignacego Kraszewskiego. Quest to gra terenowa z przejściem po nieoznakowanych szlakach i rozwiązywaniem zagadek zawartych w wierszowanych wskazówkach. Ukoronowaniem wyprawy było odgadnięcie imienia wybitnego malarza, trwale kojarzonego z Krynicą. Zajęcia zorganizowała pani Iwona Wójcik w ramach przedmiotu: techniki pracy w hotelarstwie.

Warsztaty dziennikarskie Kraków

23 listopada uczniowie klas humanistycznych Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich. Zajęcia odbyły się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Uczestnicy dowiedzieli się, jak stworzyć ciekawy tekst, czym jest dziennikarstwo obywatelskie, jak odróżnić prawdziwe informacje  od fake newsów

Uczniowie przygotowali krótkie teksty, relacje „na żywo” z wydarzenia oraz poznali aplikacje przydatne przy zbieraniu i przetwarzaniu informacji.

Opiekunami młodzieży były panie H. Bukowiec i A. Bieniek

Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość

20 listopada w Wyższej Szkole Biznesu NLU  w Nowym Sączu zorganizowano warsztaty inaugurujące projekt  „Włącz myślenie.  Postaw na przedsiębiorczość”.  Podczas zajęć, w których uczestniczyły uczennice z klasy 1 technikum ekonomicznego:  Natalia Moskal  i Gabriela Hajduga  oraz Vanessa Malczewska z klasy 2 technikum organizacji reklamy omówiono zasady zgłaszania się do projektu i jego nową formułę. Opiekę nad młodzieżą sprawowała pani Ewa Madzik-Kania.

DSC_0300[1]

Potęga Informatyki

Dnia 21 listopada młodzież klas technikum informatycznego wzięła udział w widowisku Potęga Informatyki zorganizowanym przez WSB w Nowym Sącz. Widowisku, w którym świat realny połączył się z wirtualnym. Na oczach widzów informatyka zdominowała rzeczywistość.  Przy pomocy doskonałej muzyki, robotów, animacji, filmów, laserów i efektów świetlnych prelegenci odkrywali  możliwości nowych narzędzi informatycznych.

 

Uczniowie uczestniczyli między innymi w konferencjach dotyczących:

  • Grafiki komputerowej, montażu filmów, tworzenia animacji.
  • tworzenia gier

W trakcie przerw mogli potańczyć i sprawdzić swoją tężyznę fizyczną, a także poczęstować się zdrową przekąską.

Wspólne świętowanie niepodległości

9 listopada 2018 r. odbył się w naszej szkole apel z Okazji Święta Niepodległości. Miał on bardzo uroczysty charakter bo i była ku temu  szczególna okazja. Sto lat temu nasz kraj po 123 latach niewoli odzyskał niepodległość.

Zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele Koła Kombatantów i Osób Represjonowanych w Krynicy – Zdroju,  którzy przekazali młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych swój sztandar. Powierzenie nam sztandaru jest niewątpliwym zaszczytem, zwłaszcza że widać było jak wielkim szacunkiem darzą go kombatanci. Niestety wiek nie pozwala im już na to  by uczestniczyć z nim w patriotycznych uroczystościach. Młode pokolenie Polaków, uczniów ZSP będzie ich w tym godnie zastępować. Pan Witold Augustyn skierował do zebranej młodzieży pełne  patriotyzmu słowa, które młodzież przyjęła oklaskami na stojąco. W czasie apelu towarzyszyła nam biało – czerwona flaga podarowana  przez  Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę w czasie Święta Szkoły, wniesiona przez przedstawicieli uczniów. O godzinie 11.11 ( godzina ta symbolizuje datę odzyskania niepodległości) zebrani na apelu wspólnie odśpiewali cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”, przyłączając się do akcji „Rekord dla Niepodległej”.

Z okazji święta przygotowana została specjalna kapsuła czasu, w której zostały umieszczone życzenia dla Polski składane przez klasy ZSP, nie zabrakło również i życzeń do Pani Dyrektor Janiny Złotnickiej. Za sto lat przyszłe pokolenie będzie mogło przekonać się czego ich prababcie i pradziadkowie życzyli naszej ojczyźnie z okazji święta. Kapsuła została po apelu zakopana przez młodzież , Panią Dyrektor i opiekunkę Samorządu Uczniowskiego w sąsiedztwie posadzonego z tej okazji dębu wolności. Wypuszczono w niebo również biało – czerwone balony. Symboliczne było pojawienie się w tym momencie stada białych gołębi, które niejako odprowadzały wznoszące się balony.

Apel był również okazją do podziękowania ustępującemu Samorządowi Uczniowskiemu za pracę na rzecz społeczności szkolnej i zaprezentowania zebranym nowego Samorządu. Zebrani wysłuchali również części artystycznej, włączając się do niej przez wspólny śpiew patriotycznych pieśni związanych z walką o niepodległość. W czasie apelu miał również miejsce finał szkolnego konkursu „Drogi do wolności 1914-1918” i ogłoszenie wyników konkursu literackiego „Słowiański papież. My z niego wszyscy”. Zorganizowanych w celu uczczenia święta. Laureaci zostali uhonorowani przez Panią Dyrektor nagrodami książkowymi i stosownymi dyplomami. Na zakończenie  z inicjatywy uczniów wszyscy zebrani odśpiewali „Rotę”.