Inny wymiar zwiedzania

23 listopada grupa uczniów z klasy 1 technikum hotelarskiego uczestniczyła w Wyprawie Odkrywców „Sławni, co w Krynicy mieszkali”. Dzięki materiałom pozyskanym w Punkcie Informacji Turystycznej w Krynicy-Zdroju odnaleźli ślady wybitnych postaci związanych z uzdrowiskiem: Jana Kiepury, Romana Nitribitta, Nikifora, Artura Grottgera, Leona Stasickiego oraz Józefa Ignacego Kraszewskiego. Quest to gra terenowa z przejściem po nieoznakowanych szlakach i rozwiązywaniem zagadek zawartych w wierszowanych wskazówkach. Ukoronowaniem wyprawy było odgadnięcie imienia wybitnego malarza, trwale kojarzonego z Krynicą. Zajęcia zorganizowała pani Iwona Wójcik w ramach przedmiotu: techniki pracy w hotelarstwie.