Wspólne świętowanie niepodległości

9 listopada 2018 r. odbył się w naszej szkole apel z Okazji Święta Niepodległości. Miał on bardzo uroczysty charakter bo i była ku temu  szczególna okazja. Sto lat temu nasz kraj po 123 latach niewoli odzyskał niepodległość.

Zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele Koła Kombatantów i Osób Represjonowanych w Krynicy – Zdroju,  którzy przekazali młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych swój sztandar. Powierzenie nam sztandaru jest niewątpliwym zaszczytem, zwłaszcza że widać było jak wielkim szacunkiem darzą go kombatanci. Niestety wiek nie pozwala im już na to  by uczestniczyć z nim w patriotycznych uroczystościach. Młode pokolenie Polaków, uczniów ZSP będzie ich w tym godnie zastępować. Pan Witold Augustyn skierował do zebranej młodzieży pełne  patriotyzmu słowa, które młodzież przyjęła oklaskami na stojąco. W czasie apelu towarzyszyła nam biało – czerwona flaga podarowana  przez  Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę w czasie Święta Szkoły, wniesiona przez przedstawicieli uczniów. O godzinie 11.11 ( godzina ta symbolizuje datę odzyskania niepodległości) zebrani na apelu wspólnie odśpiewali cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”, przyłączając się do akcji „Rekord dla Niepodległej”.

Z okazji święta przygotowana została specjalna kapsuła czasu, w której zostały umieszczone życzenia dla Polski składane przez klasy ZSP, nie zabrakło również i życzeń do Pani Dyrektor Janiny Złotnickiej. Za sto lat przyszłe pokolenie będzie mogło przekonać się czego ich prababcie i pradziadkowie życzyli naszej ojczyźnie z okazji święta. Kapsuła została po apelu zakopana przez młodzież , Panią Dyrektor i opiekunkę Samorządu Uczniowskiego w sąsiedztwie posadzonego z tej okazji dębu wolności. Wypuszczono w niebo również biało – czerwone balony. Symboliczne było pojawienie się w tym momencie stada białych gołębi, które niejako odprowadzały wznoszące się balony.

Apel był również okazją do podziękowania ustępującemu Samorządowi Uczniowskiemu za pracę na rzecz społeczności szkolnej i zaprezentowania zebranym nowego Samorządu. Zebrani wysłuchali również części artystycznej, włączając się do niej przez wspólny śpiew patriotycznych pieśni związanych z walką o niepodległość. W czasie apelu miał również miejsce finał szkolnego konkursu „Drogi do wolności 1914-1918” i ogłoszenie wyników konkursu literackiego „Słowiański papież. My z niego wszyscy”. Zorganizowanych w celu uczczenia święta. Laureaci zostali uhonorowani przez Panią Dyrektor nagrodami książkowymi i stosownymi dyplomami. Na zakończenie  z inicjatywy uczniów wszyscy zebrani odśpiewali „Rotę”.