O skutecznym kreowaniu marki

29 listopada uczniowie klasy 2 technikum organizacji reklamy udali się do Punktu Informacji Turystycznej w Krynicy-Zdroju, gdzie zapoznano ich ze strategią promocyjną Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej. Zwrócono uwagę na znaczenie spójnego systemu wizualnego jako podstawowego narzędzia służącego kreowaniu marki: oznakowania zewnętrznego jednostek IT, wyposażenia, ubioru pracowników, jednakowej szaty graficznej materiałów informacyjno-promocyjnych, opatrzonych logo MSIT. Wizytę zorganizowała p. I. Wójcik w ramach przedmiotu: organizacja sprzedaży reklamy.