Tradycyjna Wigilia

19 grudnia przy wigilijnym stole spotkali się pracownicy i uczniowie ZSP.
Na wspólne kolędowanie przybyli również goście: pani Marta Adamczyk-Radna Powiatu Nowosądeckiego, pani Małgorzata Półchłopek-wieloletnia przewodnicząca Rady Miejskiej Krynicy -Zdroju , goście z Lipan z dyrektorem Karolem Tkačem, przewodnicząca Rady Rodziców pani  Beata Augustyńska oraz Przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów pani Rozalia Jarząbek.
Nie zabrakło również emerytowanych pracowników szkoły na czele z dyrektor szkoły panią Anną Rapacz.
Obrzędu poświecenia opłatków dokonali ks. Piotr Cierniak i ks. Proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Krynicy-Zdroju Jan Pipka.
Przepyszną wieczerzę przygotowali uczniowie z klas gastronomicznych: III TG i II TG pod okiem pani Małgosi Sędzimir i pana Grzegorza Podobińskiego.
Cała uroczystość nie mogłaby się odbyć, gdyby nie wielki wkład pracy pani Doroty Pacut i jej uczniów z klas III, II i I TH, mistrzów dekoracji stołu, savoir vivru i etykiety.
Obecni mieli okazję uczestniczyć w wielkim spektaklu przygotowanym przez młodych artystów ZSP pod kierunkiem księdza Piotra Cierniaka i księdza Pawła Śliwy.
Za część oficjalną i przebieg uroczystości odpowiadała opiekun Samorządu Uczniowskiego -pani Magdalena Czyżykiewicz; piękna świąteczna dekoracja to dzieło pani Agnieszki Oleszyckiej .