Monthly Archives: Styczeń 2019

IMG_1703 (1)

Bo coś w szaleństwach jest młodości…

12 stycznia 2019 roku odbył się bal maturalny klas: 3 liceum ogólnokształcącego, 4 technikum budowlanego, 4 technikum informatycznego, 4 technikum ekonomiczno-gastronomicznego oraz 4 technikum hotelarskiego. Na ”100 dni” przed egzaminem dojrzałości maturzyści wraz z Gronem Pedagogicznym, rodzicami i zaproszonymi gośćmi bawili się w Sali Bankietowej „Domu na Wzgórzu” w Mochnaczce Niżnej.

Z nami bezpieczniej

W dniu 08.01.2019 w ramach programu „Z nami bezpieczniej”, gościliśmy na terenie naszej szkoły funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej wraz z psem tropiącym.
Program składał się z dwóch części. Część pierwsza to profilaktyczne sprawdzenie przez psa tropiącego narkotyki, pomieszczeń szkolnych oraz rzeczy uczniów w sześciu wylosowanych salach (za uprzednią zgodą rodziców/pełnoletnich uczniów). Część druga to prelekcja ukierunkowana na zapobieganie używania i posiadania narkotyków.
Przeprowadzone na terenie szkoły przeszukanie nie wykazało obecności żadnych nielegalnych substancji psychoaktywnych.
Szkolnym koordynatorem programu była p. pedagog A. Cisek

ZSP Krynica ze Srebrną Tarczą Rankingu Perspektywy 2019

ZSP im. Jana Pawła II w Krynicy kolejny rok z rzędu otrzymuje Srebrną Tarczę w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 !!!
Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji liceów i techników są wyniki matury, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. W połączeniu z kryterium opartym na sukcesach szkół w olimpiadach oraz – w przypadku techników – z wynikami egzaminów zawodowych, daje to zestaw obiektywnych i sprawdzalnych kryteriów oceny. Kryteria te zostały uwzględnione w rankingu z różnymi wagami, adekwatnymi do ich znaczenia w ocenie pracy szkoły.
W przypadku Rankingu Techników 2019 obowiązują cztery kryteria.Oto one:
• sukcesy w olimpiadach
• matura – przedmioty obowiązkowe
• matura – przedmioty dodatkowe
• wyniki egzaminów zawodowych
Przewodniczącym Kapituły Rankingu „Perspektyw”, która wyznacza metodologię tworzenia zestawienia jest prof. dr hab. Jan Łaszczyk, były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i przewodniczący Komisji ds. Kształcenia KRASP
 Gratulujemy-Jesteśmy Najlepsi w Powiecie Nowosądeckim !