Z nami bezpieczniej

W dniu 08.01.2019 w ramach programu „Z nami bezpieczniej”, gościliśmy na terenie naszej szkoły funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej wraz z psem tropiącym.
Program składał się z dwóch części. Część pierwsza to profilaktyczne sprawdzenie przez psa tropiącego narkotyki, pomieszczeń szkolnych oraz rzeczy uczniów w sześciu wylosowanych salach (za uprzednią zgodą rodziców/pełnoletnich uczniów). Część druga to prelekcja ukierunkowana na zapobieganie używania i posiadania narkotyków.
Przeprowadzone na terenie szkoły przeszukanie nie wykazało obecności żadnych nielegalnych substancji psychoaktywnych.
Szkolnym koordynatorem programu była p. pedagog A. Cisek