ZSP Krynica ze Srebrną Tarczą Rankingu Perspektywy 2019

ZSP im. Jana Pawła II w Krynicy kolejny rok z rzędu otrzymuje Srebrną Tarczę w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 !!!
Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji liceów i techników są wyniki matury, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. W połączeniu z kryterium opartym na sukcesach szkół w olimpiadach oraz – w przypadku techników – z wynikami egzaminów zawodowych, daje to zestaw obiektywnych i sprawdzalnych kryteriów oceny. Kryteria te zostały uwzględnione w rankingu z różnymi wagami, adekwatnymi do ich znaczenia w ocenie pracy szkoły.
W przypadku Rankingu Techników 2019 obowiązują cztery kryteria.Oto one:
• sukcesy w olimpiadach
• matura – przedmioty obowiązkowe
• matura – przedmioty dodatkowe
• wyniki egzaminów zawodowych
Przewodniczącym Kapituły Rankingu „Perspektyw”, która wyznacza metodologię tworzenia zestawienia jest prof. dr hab. Jan Łaszczyk, były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i przewodniczący Komisji ds. Kształcenia KRASP
 Gratulujemy-Jesteśmy Najlepsi w Powiecie Nowosądeckim !