Dzień Otwarty „ ZSP Krynica-Zdrój- Tradycja, Profesjonalizm, Nowoczesność”

07.03.19 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju odbył się Dzień Otwarty dla gimnazjalistów i ośmioklasistów.

Szkoła gościła gimnazjalistów z Krynicy, Muszyny, Złockiego, Powroźnika, Piorunki, Tylicza, Berestu, Mochnaczki, Kąclowej i Florynki.

W programie Dnia Otwartego  przygotowano zwiedzanie i prezentację placówki oraz osiągnięć jej uczniów. Każdy profil kształcenia, który obecnie funkcjonuje w szkole przygotował stanowisko, na którym młodzież i nauczyciele zaprezentowali zalety swojego kierunku. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy zawodowe oraz degustacje przygotowane przez uczniów szkoły.

 

Swoją działalnością pochwaliły się organizacje działające w szkole, od wielu lat współpracujące również ze środowiskiem lokalnym : Wolontariat oraz Liderzy Młodzieżowi. Pokazały filmy, prezentacje i materiały ze swoich różnorodnych działań i projektów.

Szkolny Klub Erasmus zaprezentował projekty unijne, które obecnie realizuje szkoła;  zademonstrowano prezentacje, filmy i zdjęcia z wyjazdów, omówiono najważniejsze cele i oczekiwane efekty współpracy.  Obecnie szkoła realizuje projekt „ More Cultures-One European Identity”(Turcja, Rumunia, Włochy, Grecja, Litwa).

Malta Służba Medyczna- oddział Krynica-Zdrój, w której aktywnie działają uczniowie szkoły- zorganizowała pokazy ratownicze , w których  wolontariusze( uczniowie ZSP Krynica) krok po kroku przedstawili schematy udzielania pierwszej pomocy, nie obyło się również bez inscenizacji i wizualizacji scenek, ukazujących potencjalne urazy, czy wypadki.

Specjalny pokaz broni, sprzętu wojskowego oraz akcesoriów wojskowych przygotowało Szkolne Koło Wojskowe, wspierane przez Związek Strzelecki „ Strzelec” SJS 2006 w Nowym Sączu.

Nauczyciele wychowania fizycznego zaprezentowali zaplecze sportowe szkoły, sekcje i  dodatkowe zajęcia sportowe dla młodzieży, przygotowano specjalne pokazy, m.in. gier zespołowych, zajęć na siłowni, zademonstrowano najważniejsze sportowe osiągnięcia ZSP z 2018 (najważniejsze-Mistrzostwo Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych-Licealiada Sportowa 2018)

Aktyw Biblioteczny wraz z opiekunem pokazał zasoby skomputeryzowanej Biblioteki oraz czytelni multimedialnej, zachęcając do czytelnictwa; zaprezentowano akcje prowadzone przez Bibliotekę szkolną oraz propozycje warsztatów, np. biblioterapeutycznych dla młodzieży.

Specjalne prezentacje w salach przedmiotowych przygotowały wszystkie profile kształcenia, przewidziane w szkole w roku 2019/2020.

Przedstawiono osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach, wysokie wyniki egzaminów maturalnych i kwalifikacji w zawodach, potwierdzone kolejną Srebrną Tarczą w Rankingu Perspektywy.

Należy zaznaczyć, że szkoła kształci w zawodzie od 1925 roku, natomiast liceum istnieje w Krynicy od 1945 roku. Obecnie placówka jest jedną z najnowocześniejszych szkół  prowadzonych przez Powiat Nowosądecki, przoduje w rankingach szkół ponadgimnazjalnych, w których liczą się, m.in. wyniki egzaminu maturalnego, egzaminów zawodowych, wyniki olimpiad i konkursów.

Szczegółowe informacje na temat szkoły, kierunków kształcenia, organizacji szkolnych i  realizowanych projektów -dostępne są na stronach internetowych www.krynica.szkola.pl lub  www.facebook.com/suzspkca

 

 

ZSP Krynica-Zdrój

Foto-archiwum ZSP Krynica-Zdrój