Bez nazwy

2 kwietnia 2005 roku Jan Paweł II „odszedł do domu Ojca”. Każda rocznica jego śmierci to okazja do wspólnej modlitwy i pamięci o słowach, które Papież Polak zostawił nam w ciągu 27 lat swojego pontyfikatu. Tegorocznej rocznicy towarzyszy hasło „Odnów oblicze”, które nawiązuje bezpośrednio do pamiętnego wezwania Jana Pawła II: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. W wielu miejscach Polski odbędą się dziś uroczystości upamiętniające tamte chwile. Rocznicę śmierci Ojca Świętego uczcili również uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II. Pod portretem Patrona Szkolne Koło Wojskowe wystawiło wartę honorową, klasy zapaliły znicze i dokonały wpisu do pamiątkowej księgi, odbyły się lekcje wychowawcze poświęcone Patronowi. Były to chwile wspomnień, zadumy i refleksji.