Kurs Animatora Czasu Wolnego

W dniach 23.10-24.10.19 odbył się w naszej szkole Kurs Animatora Czasu Wolnego.
Praca, przygoda, pasja! … Tak w skrócie można opisać, na czym polega praca Animatora! Jest to zajęcie niezwykle pozytywne – niosące radość, uśmiech, szczęście. Zawód Animatora zaczyna budzić wśród wielu ,młodych ludzi coraz większe zainteresowanie.
Podstawowa funkcja animacji czasu wolnego- to zapewnienie odbiorcom rozrywek podczas ich pobytu w danym miejscu, edukację do kultury. Najczęściej przybiera to postać zorganizowanego programu,  w którym znaleźć można zajęcia sportowe, plastyczne, teatralne, muzyczne i specjalne animacje dla dzieci. Inną ważną funkcją animatora jest praca z mniejszościami społecznymi, narodowościowymi, kulturowymi- pomagająca w procesie integracji z nowym środowiskiem życia oraz edukacją kulturową.
Kurs Animatora cieszył się dużym zainteresowaniem, jego organizacją zajęła się Pani Dorota Pacut- nauczyciel przedmiotów hotelarskich i Pani Magdalena Czyżykiewicz – kierownik praktyk. Kurs poprowadził Pan Sebastian Padula reprezentujący firmę Stageman.