Edukacja w symbiozie ze współczesnością

Jakie miejsce w naszym życiu zajmuje ekonomia? Czy i w jakim stopniu technologie IT mogą ułatwić codzienną pracę księgowego? Co dają nam zdobyte kwalifikacje? Gdzie i jak je pogłębiać? Wreszcie, czy raz wybrany zawód jest zawodem na całe życie? Na te i inne pytania szukali odpowiedzi uczniowie klas I i II technikum ekonomicznego – uczestnicy VII Seminarium „Comarch dla Edukacji”, które odbyło się 21 listopada 2019 roku w Krakowie. Organizacją wyjazdu zajęły się Panie: Iwona Wójcik i Ewa Madzik-Kania.