Category Archives: Aktualności

Dnia 1.09.2017r. nasza szkoła przystąpiła do ‘Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa’ w ramach priorytetu 3 dotyczącego

Wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży.

 

Wpływ czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży w ramach priorytetu 3

 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa’

ZDJĘCIE

Dyskutowali o prawach młodzieży

05 września 2017 roku Gabriela Węgrzyn, uczennica klasy 3 technikum ekonomicznego, pełniąca jednocześnie funkcję sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej Krynicy-Zdroju i zastępcy przewodniczącego szkoły uczestniczyła w panelu dyskusyjnym „Polska w obliczu kształtowania polityki młodzieżowej – jakiej reprezentacji potrzeba polskiej młodzieży?”. Spotkanie odbyło się w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu. To inicjatywa towarzysząca XXVII Forum Ekonomicznemu Krynica-Zdrój. Dyskutowano o prawach młodzieży, poruszano tematy funkcjonowania młodzieżowych rad miejskich. W rolę ekspertów wcielili się: dr Paweł Przystek – dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, poseł Jacek Kurzępa, pani Natalia Kapusta – wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej Piaseczna oraz pan Adam Janczewski – przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto być aktywnym

Natalia Hojniak jest uczennicą klasy 3 technikum ekonomicznego ZSP w Krynicy-Zdroju. Na przełomie lipca i sierpnia tego roku odbyła dodatkowy staż zawodowy w Firmie Handlowej SEMMA sp. z o.o. w Krakowie. Warto dodać, że zrobiła to z własnej inicjatywy, by w praktyce nauczyć się prowadzenia działalności handlowej. W tym czasie zapoznała się z zasadami pracy sali sprzedażowej, kasy i magazynu. Przygotowywała zamówienia dla klientów, zajmowała się ekspozycją towarów, wprowadzała i rozliczała faktury sprzedaży i faktury kosztowe. Dodatkowo przyjmowała towary do magazynu, metkowała je i sprawdzała zgodność kodów paskowych towarów z komputerem. Na zakończenie stażu otrzymała bardzo dobre referencje od Prezesa Zarządu Firmy Handlowej SEMMA. Gratulujemy aktywności, zaangażowania i przedsiębiorczości!

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/18

4 września 2017 roku zadźwięczał pierwszy dzwonek, który zainaugurował  nowy rok szkolny 2017/2018. W hali sportowej Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju  zgromadzili się nauczyciele, rodzice i uczniowie.  Po kilkutygodniowym wakacyjnym odpoczynku przyszedł czas wytężonej pracy, której efekty  zależą tylko od nas. Mottem spotkania były słowa Jana Pawła II;

”Życie jest talentem powierzonym nam, abyśmy go przemieniali i pomnażali czyniąc z niego dar dla innych. Do szczęścia i do światłości nie można dojść na skróty. Droga, którą wskazuje wam Jezus, nie jest wygodna, przypomina raczej ścieżkę, która z trudem pnie się pod górę. Nie traćcie otuchy! Im bardziej stroma jest droga, tym szybciej otwiera przez nami coraz szersze widnokręgi.” Po części oficjalnej uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w klasach. Dyrekcji, nauczycielom, uczniom, rodzicom życzymy, aby ten rok szkolny był wspaniały, pełen pozytywnej energii, satysfakcji, sukcesów, a postawione cele i marzenia zostały zrealizowane.

 

 

Zakończenie roku szkolnego

23.06.17 odbyła się akademia z okazji zakończenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2016/17.

Uroczystość poprzedzała Msza Święta w kościele pod wezwaniem MBNP. Dyrektor szkoły pani Janina Złotnicka podziękowała nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, rodzicom oraz uczniom za miniony rok szkolny. Klasa III wielozawodowa, kończąca naukę złożyła uroczyste przyrzeczenie absolwentów ZSP w Krynicy – Zdroju. Społeczność szkolna pożegnała odchodzącą na emeryturę wieloletnią księgową (wcześniej LO im H. Sucharskiego w Krynicy), obecnie ZSP Krynica-Zdrój – panią Urszulę Hopej.

Następnie dyrektor szkoły pani J. Złotnicka nagrodziła uczniów ze średnią 5.0 i powyżej (21 osób) i wzorową 100% frekwencją. Wręczyła świadectwa z czerwonym paskiem oraz listy gratulacyjne dla przybyłych na uroczystość rodziców. Dyrektor szkoły pogratulowała działań Samorządu Uczniowskiego, Liderów Młodzieżowych, Wolontariatu, Klubu Erasmus, promocji szkoły. Wręczono nagrody dla najlepszych sportowców szkoły (M. Matusik II Teg, A. Mordarski 2tb). Uroczystość zakończona została  krótką częścią artystyczną. Nad przebiegiem uroczystości czuwała p. A Bieniek, p. M Czyżykiewicz oraz p. M. Sowa

Lista uczniów ze średnią 5.0 i powyżej:

N. Komuda

M. Miczołek

K. Ligęza

A. Zielińska

S. Owsianka

K. Tabaszewska

W. Streich

E. Miazga

O. Gorczyca

K. Maślanka

K. Płachta

S. Lewicka

B. Tomasiak

S. Bukowska

K. Wojciechowska

K. Adamczyk

A. Tokarczyk

N. Hojniak

G. Węgrzyn

M. Franczyk

W. Wójcik

Lista uczniów ze średnią 4.75 do 5.0:

P. Malczak

N. Siedlarz

N. Kuźniar

E. Biel

M. Figiel

M. Florek

O. Nawrot

J. Ziębowicz

K. Śliwiński

K. Grzebyk

A. Góra