Category Archives: Aktualności

W dniach od 2 do 8 grudnia 2018 roku w naszej szkole gościli partnerzy projektu Erasmus ,, Wiele kultur, jedna europejska tożsamość” z Turcji, Włoch , Rumunii, Litwy oraz Grecji.

Celem projektu jest promowanie uczenia się w ramach współpracy oraz rozwijanie umiejętności obywatelskich i międzykulturowych umożliwiających popularyzowanie lokalnych i narodowych tradycji .

Prezentowanie tradycji każdego kraju partnerskiego umożliwia postrzeganie swojego narodu jako zintegrowanej części przestrzeni europejskiej z odmienną historią i stylem życia.

Projekt ma również na celu promowanie uczenia się w oparciu o metody i aktywne techniki oraz podnoszenie kompetencji językowych zarówno uczniów , jak i nauczycieli.

Oficjalne przywitanie delegacji odbyło się w poniedziałek. Po zakończeniu uroczystości, goście mieli okazję zwiedzić szkołę i podziwiać bożonarodzeniowe dekoracje.

Podczas pobytu w naszej placówce brali udział w licznych warsztatach związanych z różnymi aspektami polskiej kultury. Zajmowali się między innymi zdobieniem pierników, lepieniem pierogów i wykonywaniem świątecznych ozdób. Próbowali swoich sił w jeździe na łyżwach, mieli okazję degustować wodę mineralną w Pijalni Głównej.

Razem z uczniami naszej szkoły mieli możliwość odkrywać i podziwiać piękno Małopolski nie tylko zwiedzając region, ale również poznając legendy z nim związane.

Szczególnie istotne pod kątem realizacji celów projektu było spotkanie, podczas którego uczniowie wszystkich krajów partnerskich prezentowali wyroby regionalne , charakterystyczne dla poszczególnych kultur. Dodatkową atrakcją była możliwość ich zakupienia.

Podczas pożegnalnego wieczoru panowała niezwykle serdeczna atmosfera . Nie zabrakło dobrej polskiej muzyki, karaoke czy tańców . Wśród uczestników spotkania dominowało przekonanie , że czas spędzony w Krynicy-Zdroju zaowocował pogłębieniem relacji między uczestnikami projektu oraz wiedzy na temat ich odrębności kulturowej.

 

20181207_103156 (1)

Mikołajki tym razem inaczej

Nietypowy sposób na mikołajki znaleźli uczniowie klasy 1 technikum ekonomiczno-gastronomicznego, którzy 07 grudnia 2018 roku wybrali się do Nowego Sącza, by w pełnym zakamarków labiryncie zagrać w laserowego paintballa. Każdy z graczy został wyposażony w skomputeryzowaną kamizelkę i pistolet, każdy strzał oddany z broni przeciwnika zarejestrowano na komputerze. Ostateczne wyniki wyświetlano na monitorze. Uczestników gry uhonorowano dyplomami. LaserShot okazał się świetną zabawą i okazją do zacieśnienia więzi koleżeńskich. Opiekę nad młodzieżą sprawowały panie:  Agnieszka Cisek i Ewa Madzik-Kania.

O skutecznym kreowaniu marki

29 listopada uczniowie klasy 2 technikum organizacji reklamy udali się do Punktu Informacji Turystycznej w Krynicy-Zdroju, gdzie zapoznano ich ze strategią promocyjną Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej. Zwrócono uwagę na znaczenie spójnego systemu wizualnego jako podstawowego narzędzia służącego kreowaniu marki: oznakowania zewnętrznego jednostek IT, wyposażenia, ubioru pracowników, jednakowej szaty graficznej materiałów informacyjno-promocyjnych, opatrzonych logo MSIT. Wizytę zorganizowała p. I. Wójcik w ramach przedmiotu: organizacja sprzedaży reklamy.

 

Inny wymiar zwiedzania

23 listopada grupa uczniów z klasy 1 technikum hotelarskiego uczestniczyła w Wyprawie Odkrywców „Sławni, co w Krynicy mieszkali”. Dzięki materiałom pozyskanym w Punkcie Informacji Turystycznej w Krynicy-Zdroju odnaleźli ślady wybitnych postaci związanych z uzdrowiskiem: Jana Kiepury, Romana Nitribitta, Nikifora, Artura Grottgera, Leona Stasickiego oraz Józefa Ignacego Kraszewskiego. Quest to gra terenowa z przejściem po nieoznakowanych szlakach i rozwiązywaniem zagadek zawartych w wierszowanych wskazówkach. Ukoronowaniem wyprawy było odgadnięcie imienia wybitnego malarza, trwale kojarzonego z Krynicą. Zajęcia zorganizowała pani Iwona Wójcik w ramach przedmiotu: techniki pracy w hotelarstwie.

Warsztaty dziennikarskie Kraków

23 listopada uczniowie klas humanistycznych Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich. Zajęcia odbyły się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Uczestnicy dowiedzieli się, jak stworzyć ciekawy tekst, czym jest dziennikarstwo obywatelskie, jak odróżnić prawdziwe informacje  od fake newsów

Uczniowie przygotowali krótkie teksty, relacje „na żywo” z wydarzenia oraz poznali aplikacje przydatne przy zbieraniu i przetwarzaniu informacji.

Opiekunami młodzieży były panie H. Bukowiec i A. Bieniek