HARMONOGRAM WYWIADÓWKI CZWARTEK
28 MARCA 2019 R.

15.30 – wywiadówka i dzień otwarty

16.30 – spotkanie przedstawicieli rodziców (jedynek) w sali 83

1ab 1eg 1th 1ti
11 136 122 138
 2ab  2gh  2br  2ti
 117  86  137  87
 3gi  3th  3tb  3ab
 85  121  10  126
 4eg  4th  4ti
 115  71A  71