Kadra

KADRA KIEROWNICZA

Dyrektor Szkoły mgr Janina Złotnicka język polski 

 

 

Wicedyrektor

mgr inż. Grzegorz Puchała
matematyka

Kierownik praktycznej nauki zawodu

mgr inż. Sylwia Janas-Kirc

Pedagog szkolny
mgr Agnieszka Cisek

PRACOWNICY DYDAKTYCZNI
Język polski:
mgr Janina Złotnicka
mgr Aleksandra Bieniek
mgr Helena Bukowiec
mgr Dorota FranczakJęzyki obce:
mgr Rafał Bieniek – j. niemiecki
mgr Magdalena Czyżykiewicz – j. niemiecki
mgr Anna Majerczyk-Mróz – j. niemiecki
mgr Alina Pustułka – j. angielski
mgr Ida Porzycka – j. angielski
mgr Agata Przystaś – j. angielski
mgr Aneta Gubała – j. angielski

Wychowanie fizyczne:
mgr Agnieszka Góral
mgr Jarosław Jarząb
mgr Krystyna Żelasko
mgr Marcin Nowak
mgr Piotr Biernat

Edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Marcin Nowak

Matematyka:
mgr inż. Grzegorz Puchała
mgr Maria Aleksander-Pisz
mgr Dagmara Tyliszczak
mgr Marek Sowa

 

Przedmioty informatyczne:

mgr Marek Dymek
mgr inż. Tomasz Wąsik
mgr inż. Iwona Wesołowska
mgr inż. Adam Niemczak

 

Historia:
mgr Włodzimierz Godek

Geografia:

mgr Aneta Potrzeszcz-Gorczyca

Biologia i chemia:
mgr Julianna Męcnarowska

 

Wiedza o Społeczenstwie :
mgr Piotr Biernat

mgr Włodzimierz Godek

Wiedza o Kulturze :

mgr Janina Złotnicka

mgr Włodzimierz Godek

mgr Aleksandra Bieniek

Fizyka:
mgr Dagmara Tyliszczak

mgr Maria Aleksander- Pisz

Przedmioty ekonomiczne:
mgr Ewa Madzik – Kania
mgr inż. Radosław Repetowski
mgr Iwona Wójcik

Przedmioty hotelarskie:
mgr inż. Dorota Pacut

Przedmioty gastronomiczne:
mgr inż. Grzegorz Podobiński
mgr inż. Małgorzata Sędzimir

Przedmioty budowlane
mgr inż. Leszek Tokarczyk
mgr inż. Agnieszka Sach
mgr inż. Sylwia Janas-Kirc

mgr inż Aleksandra Pomietło

Religia:
ks. mgr Piotr Śliwa
ks. mgr Jan Pipka
ks. mgr Piotr Cierniak

Biblioteka:
mgr Agnieszka Oleszycka

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
p. Danuta Kożuch
p. Ewa Florek
p. Genowefa Zygmunt
p. Teresa Woźniak
inż. Jan Woźniak
p. Józef Kirc
p. Władysława Przetacznik
p. Szeptak Marek