Kadra

KADRA KIEROWNICZA
Dyrektor Szkoły mgr Maria Aleksander-Pisz
matematyka
Wicedyrektor mgr inż. Grzegorz Puchała
matematyka

Kierownik szkolenia praktycznego

mgr Magdalena Czyżykiewicz – j. niemiecki

Pedagog szkolny
mgr Agnieszka Cisek

PRACOWNICY DYDAKTYCZNI
Język polski:mgr Aleksandra Bieniek
mgr Helena Bukowiec
mgr Dorota FranczakJęzyki obce:
mgr Rafał Bieniek – j. niemiecki
mgr Magdalena Czyżykiewicz – j. niemiecki
mgr Anna Majerczyk-Mróz – j. niemiecki

mgr Izabella Grabiec – j. angielski
mgr Alina Pustułka – j. angielski
mgr Ida Porzycka – j. angielski
mgr Agata Przystaś – j. angielski
mgr Aneta Gubała – j. angielski

Wychowanie fizyczne:
mgr Agnieszka Kula
mgr Jarosław Jarząb
mgr Krystyna Żelasko
mgr Marcin Nowak
mgr Piotr Biernat

Edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Marcin Nowak

Matematyka:
mgr inż. Grzegorz Puchała
mgr Maria Aleksander-Pisz

mgr Elżbieta Świerad
mgr Marek Sowa
mgr Dagmara Tyliszczak

Przedmioty informatyczne:

mgr Marek Dymek

inż. Krzysztof Fiut

mgr inż. Tomasz Wąsik

mgr inż. Iwona Wesołowska

Historia:

mgr Włodzimierz Godek

mgr Ewa Lewandowska

Geografia:

mgr Aneta Potrzeszcz-Gorczyca

mgr Ewa Madzik – Kania

Biologia i chemia:
mgr Julianna Męcnarowska

Wiedza o Społeczenstwie :
mgr Piotr Biernat

mgr Włodzimierz Godek

Wiedza o Kulturze :

mgr Dorota Franczak

mgr Anna Bukowiec

mgr Aleksandra Bieniek

Fizyka:
mgr Dagmara Tyliszczak

Przedmioty ekonomiczne:
mgr Ewa Madzik – Kania

mgr Tomasz Wilk

mgr Iwona Wójcik

Przedmioty hotelarskie:
mgr inż. Dorota Pacut

Przedmioty gastronomiczne:
mgr inż. Grzegorz Podobiński
mgr inż. Małgorzata Sędzimir

mgr inż. Sowa Joanna

Przedmioty budowlane
mgr inż. Leszek Tokarczyk
mgr inż. Agnieszka Sach
mgr inż. Sylwia Janas-Kirc

Religia:

ks. Marcin Niwa
ks. mgr Jan Pipka
ks. mgr Piotr Śliwa

Biblioteka:
mgr Agnieszka Oleszycka

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
p. Danuta Kożuch
p. Ewa Florek
p. Genowefa Zygmunt
p. Teresa Woźniak
inż. Jan Woźniak
p. Szeptak Marek