Technikum Budowlane

tbud.jpg

Technikum Budowlane

 
Rozszerzenia matematyka, język angielski

 

Umożliwiamy:

»zdobycie międzynarodowych uprawnień EUROPASS w zakresie kwalifikacji,

»BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych,

»BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów,

»przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach np.: Olimpiada Wiedzy i
Umiejętności Budowlanych, konkurs „Mam zawód mam fantazję”,

»wycieczki przedmiotowe do zakładów produkujących wyroby budowlane,

»podjęcie dalszej nauki na uczelniach wyższych.

Gdzie znajdziesz pracę?

»w firmach usługowo-remontowo-budowlanych w kraju i zagranicą,

»w biurach projektowych,

»na stanowiskach prowadzenia: dokumentacji budowy, kosztorysowania i nadzoru
budowlanego,

»możesz również założyć własną działalność gospodarczą.

 

Gwarantujemy:

»zajęcia w nowoczesnych pracowniach,

»atrakcyjne praktyki zawodowe,

»udział w kursach zawodowych projektowania AutoCAd i kosztorysowania w programie Norma Pro.

Z nami zbudujesz swoją przyszłość!