Technikum Ekonomiczne

EKONOM_1.pngTechnikum Ekonomiczne

 
Rozszerzenia: matematyka, język angielski
 

Umożliwiamy:

Zdobycie międzynarodowych uprawnień EUROPASS w zakresie kwalifikacji:

AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

AU.36. Prowadzenie rachunkowości

Po potwierdzeniu kwalifikacji AU.36 Prowadzenie rachunkowości, możesz dodatkowo
uzyskać dyplom w zawodzie technik rachunkowości, uzupełniając kwalifikację AU.65.
Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

Gdzie znajdziesz pracę?

»w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,

» w instytucjach finansowych, organach administracji rządowej i samorządowej,

» w dowolnych przedsiębiorstwach w działach: marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia,
księgowości, planowania produkcji i sekretariacie.

» możesz samodzielnie prowadzić małą firmę i kierować dużym przedsiębiorstwem.

 

Gwarantujemy:

» wzorową zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

» ciekawe wycieczki dydaktyczne: m.in. Dni otwarte NBP, kancelarie prawne i notarialne, Sąd Rejonowy w Muszynie, Dzień Przedsiębiorczości PWSZ, Mennica Państwowa i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, okoliczne przedsiębiorstwa różnych branż, Straż Pożarna w Krynicy-Zdroju,

» udział w projektach biznesowych i grach edukacyjnych,

» pracę na platformach e-learning Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości,

» przygotowanie do udziału w licznym konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

EkoNom się opłaca-Tobie też!