Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

gastr.jpgTechnikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

 

Rozszerzenia: geografia, język angielski

Umożliwiamy:

»rozwój swoich zainteresowań kulinarnych,

»zdobycie międzynarodowych uprawnień EUROPASS przy zdaniu egzaminów kwalifikacji
w zawodzie,

»pracę i zdobycie doświadczenia przy obsłudze imprez okolicznościowych w środowisku
lokalnym,

»przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
np. Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
Małopolskim Konkursie Szkół Gastronomicznych,

Gwarantujemy:

»zdobycie zawodu poszukiwanego i cenionego na rynku pracy,

»wysoką zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,

»zajęcia w nowoczesnych specjalistycznych pracowniach,

»przyjazną atmosferę nauczania,

»wycieczki edukacyjne,

»atrakcyjne praktyki zawodowe,

 

 

Stwórz własny przepis na życie!