Konkursy & Osiągnięcia

Osiągnięcia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II

w Krynicy-Zdroju

w roku szkolnym 2015/16.

 

– 20 uczniów ukończyło naukę z wynikiem powyżej 5,0.

– 19 uczniów ukończyło naukę z wynikiem powyżej 4,75.

– 8 uczniów miało 100 % frekwencję.

 

 

Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach i zawodach na etapie międzynarodowym:

 

 • Uczennica kl. 1 teg – wygrała w konkursie „Historie, które poruszają” – nagroda wyjazd uczennicy do Amsterdamu jako jedynej uczestniczki z Polski.
 • Międzynarodowy Konkurs Informatyczny BÓBR, w którym udział wzięło 26 uczniów z klas: 2 ti, 3ti, 4ti.
 • Projekt Erasmus+ tytuł projektu „Edukacja bez granic. Demokracja i Innowacje Społeczne.” z krajami: Norwegią i Rumunią, LO im. Jana Długosza  – Nowy Sącz.
 • E-twinning – tytuł projektu: „Trails in taster” – „Śladami smaków”, projekt ma na celu poznawanie miejsc i smaków krajów zaangażowanych w działania projektu. Współpraca z krajami Grecja, Sycylia, Belgia.
 • E-twinning – tytuł projektu: „Zapach chleba – między oliwą i winem”. Celem działań będzie zapoznanie się z kulturą poszczególnych krajów poprzez dzielenie się tradycjami i zwyczajami dotyczącymi chleba, wina i oliwy. Współpraca z krajami: Grecja, Włochy, Turcja, Francja.
 • E-twinniing – tytuł projektu „Pierwsza pomoc” – partnerami są dwie szkoły z Istambułu z Turcji.

 

Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach i zawodach na etapie ogólnopolskim:

 

 • Szkoła otrzymała certyfikat „Wiarygodna Szkoła”.
 • Wysoka pozycja technikum w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY! W tym roku zdobyliśmy Tytuł „Srebrnej Szkoły 2016”. Znaleźliśmy się w Szkole Mistrzów: Technikum Budowlane – 5 miejsce w Polsce, Technikum Hotelarstwa 10 miejsce w Polsce.
 • I miejsce – nagroda główna dla Liderów w ogólnopolskim konkursie na filmik promujący bezpieczeństwo w sieci umieszczony na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
 • I miejsce – nagroda internautów  dla uczniów klasy 2 ti w ogólnopolskim konkursie na filmik promujący bezpieczeństwo w sieci.
 • I miejsce ucznia kl. 3 ti w Ogólnopolskim Konkursie „Mistrz sieci”. Konkurs z zakresu tworzenia stron WWW, programowaniu aplikacji internetowych i grafiki.
 • VII Ogólnopolski Konkurs na Stronę Internetowa „e-gadżety współczesnej młodzieży” – I miejsce.
 • Udział w Ogólnopolskim Konkursie Graficznym – uczeń kl. 3 ti wykonał pracę logo mistrza sieci.
 • Udział w Ogólnopolskim Konkursie „Moje Nadleśnictwo”.
 • Udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Nowym Sączu.
 • Udział w Mistrzostwach Polski Juniorów w Teakwondo Olimpijskim.

 

Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach i zawodach na etapie wojewódzkim:

 

 • Wyróżnienia za zaangażowanie oraz efektywną pracę dla uczennicy w organizowanym przez AGH w Krakowie w ramach Wirtualnej Akademii Umiejętności – Wirtualnym Kółku Graniastym „eMiL – XV matematyka i logika”.
 • Szkoła posiada certyfikat „Szkoła promująca bezpieczeństwo”.

 

 

Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach i zawodach na etapie rejonowym:

 • II miejsce w 61 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim – wyróżnienie w kategorii: poezja śpiewana i recytacja.

 

 • Wyróżnienie w Konkurs z języka niemieckiego i angielskiego „DUET” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.
 • Udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych: blok: gastronomia i agrobiznes.
 • Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności.
 • IX Konkurs Sądeckich Szkół Gastronomicznych w Nowym Sączu – kategoria: kucharz – wyróżnienie, kategoria: barman – III miejsce.

 

Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach i zawodach na etapie powiatowym:

 

 • I miejsce Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w rywalizacji sportowej szkół powiatu nowosądeckiego ( 11szkół),
 • I miejsce w konkursie Ekologicznym „SOS dla Sądecczyzny” – przez drużynę informatyków. Uczniowie przygotowali prezentacje multimedialną „Sposoby postępowania z odpadami”, stronę internetową z projektem ścieżki rowerowej „Tropem owadów zapylających”, film z użyciem drona „Świat oczami owada”, plakat „SOS dla Sądecczyzny” oraz wykazali się wiedzą ekologiczną rozwiązując test.
 • II miejsce w 61 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim – w kategorii: poezja śpiewana, i III miejsce w kategorii: recytacja.
 • Konkurs „Prozdrowotne potrawy i napoje na europejskim stole” – Nowy Sącz – kategoria: kelner III miejsce.
 • I Powiatowy Przegląd Szkół Gastronomicznych Powiatu Nowosądeckiego w Nawojowej „Coraz bliżej Święta” – kategoria: kucharz i pokaz „Stół Bożonarodzeniowy”.
 • Konkurs Gastronomiczny w Nowym Sączu – kategoria: przygotowanie stołu – II miejsce
 • Organizacja przez szkołę etapu powiatowego 61 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
 • Organizacja Powiatowego Rajdu Szkół im. Jana Pawła II.
 • Organizacja X Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych.

 

 

Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach i zawodach na etapie gminnym:

 • 1 miejsce w Przeglądzie Artystycznym Dorobku Dzieci i Młodzieży –PADiM – kategoria: recytacja.

 

Wolontariat:

 • Uczniowie klas: kl. 3 tg i 2 ti zostali – Wolontariuszami Roku.
 • Współpraca z wolontariatem Empatia przy ZSEO w Tarnowie. Zbiórka pieniężna na budowę Hospicjum Via Spei w Tarnowie przeprowadzona w trakcie Festiwalu Biegowego na Deptaku.
 • Finał Szlachetnej Paczki. Koordynatorzy Klubu przekazali 16 paczek przygotowanych przez Wolontariuszy Szkolnego Klubu do magazynu Szlachetnej Paczki. W dniu finału 4 wolontariuszy cały dzień pomagało przy rozwożeniu paczek do najuboższych rodzin. Lider regionu przekazał podziękowania i pochwalił ogromne zaangażowanie i wrażliwość wolontariuszy.
 • Wolontariusze spełnili marzenie niepełnosprawnego Konrada – uczniowie zakupili grę planszową, o którą prosił chłopiec. Dodatkowo uczniowie przynieśli słodycze, które dołączyli do prezentu. Świąteczna paczka została przekazana stowarzyszeniu Sursum Corda.
 • Zbiórka plastikowych zakrętek na rehabilitacje 5-cio letniego Błażeja.
 • Młodzież pomagała Stowarzyszeniu Infinitas w organizacji Orszaku Trzech Króli, jak również przy organizacji i przeprowadzeniu zawodów „Zostań Olimpijczykiem”.
 • Pomoc Fundacji „Braterstwo” w organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających w Krynicy-Zdroju. Uczniowie towarzyszyli dzieciom po zakończonych zajęciach lekcyjnych. Udział w akcji „Podziel się książką” dla Fundacji „Braterstwo” zebrano 203 książki oraz z okazji Dnia Dziecka przekazano 50 maskotek. Przekazano również 5 dużych worków z odzieżą dla potrzebujących na Ukrainie.
 • Młodzież realizuje projekt „Działam, bo lubię”.
 • Wolontariusze pomagali Caritas przy parafii MBNP na Czarnym Potoku przy świątecznych paczkach wielkanocnych.
 • Podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych wolontariusze opiekowali się dziećmi z Przedszkola Nr 2.
 • Promowanie projektu „Urodziny na lekarstwo” w ramach akcji „Żeton TESCO”. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy Stowarzyszenie Sursum Corda otrzyma grant na realizację projektu. Część funduszy otrzyma Szkolny Klub Wolontariatu na organizację urodzin jednego niepełnosprawnego dziecka.
 • Projekt „Mikołaj w szpitalu” – Stowarzyszenie Sursum Corda przekaże 500 zł na realizację projektu przez szkolny Klub Wolontariatu w przyszłym roku.
 • Zbierano plastikowe nakrętki do 6-cio letniego Błażeja – przekazano łącznie 6 worków o pojemności 240 l wypełnionych nakrętkami.

 

Praca na rzecz środowiska:

 

 • Młodzież naszej szkoły oddała w roku szkolnym – 24,5 litra pełnej krwi.
 • Koncert w wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie – w ramach spotkań Diecezjalnej Rodziny Szkół Jana Pawła II.
 • Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna – zrzeszonych 100 uczniów naszej szkoły, uczestniczy w licznych zabezpieczeniach, pracować będą  jako wolontariusze podczas wizyty pielgrzymów          z Francji, wyjazd w celu zabezpieczenia medycznego na Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016.
 • Przeprowadzono następujące kampanie:

„Miej serce dla serca” – Światowy Dzień Serca, „Światowy Dzień Zwierząt – zwierzę nie jest rzeczą”, „Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem” , „Światowy Dzień Chorych na Cukrzycę”, „Światowy Dzień Rzucania Palenia”, „Światowy Dzień Bez Samochodu” „Światowy Dzień Bez Futra”, „Światowy Dzień Bez Zakupów” „Światowy Dzień Walki        z AIDS”, akcja „Góra Grosza”, Zostań Dyplomowanym Mikołajem, pomóż ocalić życie bezdomnemu, Stop przemocy, „No Promil– No Problem”,

 • „Święto Hubertus” – młodzież przygotowała pierogi z dziczyzny – kl. 3 tg – październik 2015.
 • Przygotowanie poczęstunku dla gości z Białorusi – kl. 3 tg – październik 2015.
 • Akcje: „Światowy Dzień Rzucania Palenia”, „Światowy Dzień Walki z AIDS”, Kampania społeczna klubu GAJA – „Nie kupuj żywych karpi”, grę miejska questy, Szkolny Klub Wolontariatu aktywnie włączył się w organizację i współpracę Orszaku Trzech Króli w Krynicy-Zdroju.

 

Projekty:

 

 • Koordynowanie projektu „Chrońmy Młodość w Sieci”.
 • Projekt „Hotele dla dzikich zapylaczy” organizacji Greenpeace.
 • Projekt „Wyspa-Wyspiański” realizowany we współpracy z Biblioteką Publiczną w Krynicy-Zdroju.
 • Teatr Modrzewiowy Od/Nowa, projekt realizowany w ramach współpracy z Biblioteką Publiczną w Krynicy-Zdroju i Fundacją Sztuka Teatru.
 • Małopolska Pamięta w ramach projektu uczniowie uczestniczyli w wyjeździe do Oświęcimia oraz warsztatach poświęcanych holokaustowi.

 

Profilaktyka:

 

 • Współpraca z Policją (w tym cykliczne spotkania z dzielnicowym), Strażą Miejską, Sądem Rodzinnym w Muszynie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Małopolskim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Szpitalem Miejskim w Krynicy-Zdroju.
 • Przeprowadzenie zajęć w ramach programu „Handel ludźmi, czyli jak nie dać się wykorzystać, zasady bezpieczeństwa w poszukiwaniu pracy i wyjazdach zagranicznych”.
 • Koordynowanie programów: „Stres pod kontrolą”, „Uzależnieniom behawioralnym mówimy STOP”, „ARS, czyli jak dbać o miłość”, profilaktyka raka piersi „Różowa Wstążeczka”.

 

 

 

Osiągnięcia 2014/15

 

Wrzesień 2014 – Festiwal Biegowy – uczniowie naszej szkoły zajęli wysokie 6, 8, 12 miejsca na ponad 250 uczestników. W imprezie uczestniczyło 40 uczniów naszej szkoły (biegaczy i wolontariuszy).

18.09.2014 – Szkolna reprezentacja Piłki nożnej „11” zajęła 4 miejsce w Zawodach Powiatowych w Nowym Sączu.

1.10.2014 – Drużyna chłopców zajęła 1 miejsce w Drużynowych Biegach Przełajowych w Starym Sączu.

9.10.2014 – Reprezentacja szkoły w Halowej Piłce Nożnej zdobyła Mistrzostwo Powiatu.

16.10.2014 – Reprezentacja dziewcząt w Halowej Piłce Nożnej zajęła 5 miejsce na zawodach w Łącku.

4.12.2014 – w drużynowych zawodach tenisa stołowego w Grybowie chłopcy zajęli 7 miejsce , a dziewczęta 8 miejsce.

9.01.2015 – reprezentacja dziewcząt w koszykówce wywalczyła v-ce mistrzostwo powiatu.

26.09.2014 – szkolny konkurs Wiedzy o Językach europejskich.

14.11.2014 – I etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie – Discover Canada 2015.

17.11.2014 – Szkolny etap 39 Ogólnopolskiej Olimpiady Języka angielskiego.

X.2014 – Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, etap szkolny:

                – blok: Agrobiznes – Agata Bobak, Irena Stasik – kl. 4 te kwalifikacja do etapu okręgowego,

               – blok: Żywienie człowieka i gospodarstwo domowe – Maria Turek, Karolina Adamek kl. 4 tg kwalifikacja do etapu okręgowego.

XI.2014 Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności – Maria Turek, Karolina Adamek – kl. 4 tg – awans do etapu okręgowego.

                   Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej – Joanna Małek, Emilia Synowiec – kl. 4 th – awans do etapu Okręgowego.

XII.2014 – Olimpiada z Przedsiębiorczości – Anna Szczecina, Magdalena Hajduga kl. 3 tor – awans do etapu okręgowego w Krakowie.

I.2015 – Olimpiada Wiedzy o Żywności i Żywieniu – etap okręgowy – Maria Turek – kl. 4 tg (12 miejsce na 99 startujących).

               – Konkurs edukacyjny „Igrzyska Wiedzy 2014” – Aleksandra Sowa – kl. 2 ti – dyplom II stopnia z informatyki i TI.

               – Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej – etap okręgowy  – Emilia Synowiec, Joanna Małek.

 

Według rankingu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” ogłoszonego 14 stycznia 2015 roku – 29 pozycja wśród techników Małopolski, 253 pozycja w Polsce i otrzymanie brązowego Znaku Jakości Szkoły 2015.

 


 

   

Rok szkolny 2013/14

     – Ogólnopolskie

 • Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim – W. Rzeźnik – laureat, zdobył indeks na uczelnię.
 • Konkurs Papieski – A. Wąchała i B. Bobak – udział w etapie ogólnopolskim.

     - Wojewódzkie

 • Małopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” – M. Nosal, K. Słowińska – laureatki etapu III (wojewódzkiego).
 • Małopolski Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży Triada 2014 – L. Kostrzewa – wyróżnienie.

     – Rejonowe

 • Etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w Krakowie M. Turek i R. Dobosz – kl. 3 tg (22 i 31 miejsce).
 • Etap okręgowy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Żarnowcu blok: żywienie i gospodarstwo domowe M. Turek kl. 3 tg (10 miejsce), blok: agrobiznes A. Bobak kl. 3 te.
 • Etap okręgowy Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Hotelarstwie.
 • Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – wyróżnienie na etapie rejonowym.
 • Olimpiada Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego – etap rejonowy.

     – Powiatowe

 • Powiatowy Przegląd Twórczości J. J. Czecha w Starym Sączu – J. Klejdysz, P. Rogóż – I miejsce w kat. Duety.
 • Powiatowy konkurs ekologiczno – informatyczny „SOS dla Sądecczyzny” – II miejsce uczniów  klas 3ti i 1ti: Rafał Kapłon, Łukasz Owsianka, Mariusz Maślanka, Michał Wojciechowski i Marcin Kulig.
 • Konkurs Fotograficzny „Ekofota – bliżej natury” – wyróżnienie uczennicy na 225 biorących udział.
 • „Sądecki Konkurs Szkół Gastronomicznych” – Nowy Sącz – II miejsce.
 • Konkurs „Wirtualne zamki” – WSB-NLU – Nowy Sącz – II miejsce.
 • VII Konkurs Wiedzy Ekonomicznej PWSzZ Nowy Sącz – 7 miejsce.
 • Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej PWSzZ Nowy Sącz – 4 – 7 miejsca.

 

      – Międzynarodowe

 • Absolwent naszej szkoły Karol Mikrut zdobył 8 miejsce w saneczkarstwie na Zimowych Igrzyskach w Soczi.

     - Powiatowe

 • Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w biegach przełajowych Grybów 27.09.2013 reprezentacja szkoły zajęła III miejsce.
 • Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w piłce nożnej „11” Piątkowa 25.10.2013r reprezentacja szkoły zajęła II miejsce.
 • Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w halowej piłce nożnej 10.12.2013r w Łącku reprezentacja szkoły wywalczyła II miejsce.
 • Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w koszykówce dziewcząt 18.12.2013r ZSP Krynica, reprezentacja naszej szkoły zajęła I miejsce.
 • Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej chłopców 19.03.2014 Łącko – III miejsce.
 • Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe 24.04.2014 Stary Sącz – miejsca 2, 4, 7.
 • Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce Nawojowa 23.05.2014 miejsca 1,3,3.
 • Międzynarodowy Turniej Koszykówki Krynica Dzieciom 2014 – II miejsce.
 • Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej „Orlik” 10.06.2014 Podegrodzie – II miejsce.
 • II Turniej Mini Strong Man o Puchar Starosty – I miejsce P. Toczek (TB).

 

Wolontariat , PCK, Liderzy Młodzierzowi

 

W ZSP od wielu lat prężnie działają organizacje PCK i wolontariat, młodzież współpracuje ze Związkiem Emerytów i Rencistów, Związkiem Kombatantów i Więźniów Politycznych, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, szpitalem w Krynicy-Zdroju, MOSiR, Centrum Kultury oraz parafiami krynickimi – Caritas.

Niektóre akcje:

 • listopad 2013 – zbiórka pieniędzy w ramach akcji „pomoc Filipinom” ,
 • grudzień 2013 – udział w kampanii ulicznej z okazji Światowego Dnia Wolontariatu ,,wolontariat- jestem za” ,
 • grudzień 2013 – zbiórka prezentów na akcję „Zostań Dyplomowanym Mikołajem”; przygotowanie i wręczenie paczek dla dzieci w krynickim szpitalu,
 • styczeń 2014 – zbiórka odzieży dla akcji „Szlachetna Paczka” dla rodzin z regionu Krynica-Muszyna,
 • marzec 2014 – udział w akcji „Czysty Aniołek” i zbiórka środków higieny osobistej dla dzieci z ubogich rodzin z terenu Krynicy; udział w marszu dla Piotrka Frydy- chorego na białaczkę i pomoc w organizacji festynu na jego rzecz,
 • kwiecień 2014 – zbiórka odzieży dla ubogich rodzin z terenu Krynicy, przekazanie odzieży do MOPSu; zbiórka pieniędzy na rzecz Caritas; przygotowanie i wręczenie paczek wielkanocnych dla dzieci ze świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krynicy-Zdroju,
 • maj 2014 – zbiórka środków czystości i sanitariatów dla powodzian z miasta partnerskiego Nowego Sącza.
 • 23-26.05.14 – zbiórka darów dla powodzian z Serbii.

Prowadzone są różnego rodzaju akcje i programy np.:

 • „Mam haka na raka”,
 • „Różowa wstążeczka’
 • „NOE”,
 • „Narkotyki i co dalej?”,
 • „Młodość – Trzeźwość – Zdrowie”,
 • „No promil – No problem”,
 • „Stres pod kontrolą”,
 • „Złość. Agresja. Konflikty”.