Kalendarium

Kalendarium roku szkolnego 2016/17

 
Data
30.08.16 Rada Pedagogiczna godz. 9.00.
01.09.16 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
07.09.16 Zebrania z rodzicami klas niematuralnych – godz. 15.30
14.09.16 Rada Pedagogiczna godz. 13.00
28.09.16 Zebrania z maturzystami i ich rodzicami – godz. 15.30
12.10.16 Święto Patrona Szkoły – ślubowanie klas pierwszych.
14.10.16 Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć dydaktycznych).
26.10.16 Analiza matur i egzaminów kwalifikacji zawodowych – konferencja szkoleniowa. Dzień otwarty szkoły dla rodziców – godz. 15.30
31.10.16 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
10.11.16 Akademia – Święto Niepodległości.
21.11.16 Zebrania z rodzicami, dzień otwarty szkoły dla rodziców – godz. 15.30
21.12.16 Szkolna wieczerza wigilijna – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
21.12.16 Rada Pedagogiczna (klasyfikacja za I okres).
22.12.16 Apel Świąteczny
23-31.12.16 Zimowa przerwa
04.01.17 Zebrania z rodzicami godz.16.00
12.01.17 Rada pedagogiczna godz 9.00 – podsumowanie za okres I
12.01.17 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna (dzień wolny od zajęć dydaktycznych).
30.01.17 – 12.02.17 Ferie zimowe
27.02.17 Dzień otwarty szkoły – godz 15.30
29.03.17 Zebrania z rodzicami klas maturalnych (informacja o zagrożeniach).
Zebrania z rodzicami klas niematuralnych.
03.04.17 Rocznica śmierci Jana Pawła II.
12.04.17 Apel świąteczny
13 – 18.04.17 Wiosenna przerwa świąteczna
26.04.17 Rada Pedagogiczna (klasyfikacja klas maturalnych).
Dzień otwarty szkoły – godz. 16.00
28.04.17 Zakończenie zajęć w klasach maturalnych.
02.05.17 Święto Flagi – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
04.05.17 Egzamin maturalny cz. pisemna z języka polskiego (dzień wolny od zajęć edukacyjnych)
05.05.17 Egzamin maturalny cz. pisemna  z matematyki (dzień wolny od zajęć edukacyjnych)
08.05.17 Egzamin maturalny cz. pisemna z języka angielskiego (dzień wolny od zajęć edukacyjnych)
Rekrutacja do klas pierwszych.
22.05.17 Zebrania z rodzicami (informacje o zagrożeniach).Dzień otwarty szkoły dla rodziców – godz. 15.30
 15.06.17
16.06.17
Boże Ciało.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
 01-20.06.17  Termin dodatkowy egzaminu maturalnego.
 20.06.17  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna – dzień wolny od zajęć dydaktycznych. *
20.06.17  Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
21-22.06.17  Egzaminy klasyfikacyjne
23.06.17  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych
24.06 – 31.08.17 Ferie letnie dla uczniów.
27.06.17 Rada Pedagogiczna – podsumowanie roku szkolnego – godz. 9.00
23 – 25.08.17 Poprawkowy egzamin maturalny – część ustna.
22.08.17 Poprawkowy egzamin maturalny – część pisemna godz. 9.00
22-25.08.17 Egzaminy poprawkowe