Kalendarium

Kalendarium roku szkolnego 2017/18

 
Data
30.08.17r Rada Pedagogiczna godz. 10.00.
04.09.17r Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
11.09.17r Zebrania z rodzicami klas niematuralnych – godz. 15.30
14.09.17r Rada Pedagogiczna godz. 13.00
27.09.17r Zebrania z maturzystami i ich rodzicami – godz. 15.30
13 lub 17.10.17r Święto Patrona Szkoły – ślubowanie klas pierwszych.
13 lub 17.10.17r Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć dydaktycznych).
23.10.17r Analiza matur i egzaminów kwalifikacji zawodowych – konferencja szkoleniowa. Dzień otwarty szkoły dla rodziców – godz. 15.30
10.11.17r Akademia – Święto Niepodległości
20.11.17r Zebrania z rodzicami, dzień otwarty szkoły dla rodziców – godz 15.30
21.12.17r Szkolna wieczerza wigilijna  – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
21.12.17r Rada Pedagogiczna (klasyfikacja za I okres).
22.12.17r Apel Świąteczny
23-31.12.17r Zimowa przerwa
11.01.18r Rada pedagogiczna godz 12.00 – podsumowanie za okres I
11.01.18r Zebranie z rodzicami godzina 16.00
11.01.18r Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna (dzień wolny od zajęć dydaktycznych). *
12.02.18 – 25.02.18r Ferie zimowe
21.03.18 r Zebrania z rodzicami klas maturalnych (informacja o zagrożeniach)Zebrania z rodzicami klas niematuralnych. Dzień otwarty szkoły
28.03.18 r Apel świąteczny
29.03- 03.04 2018r Wiosenna przerwa świąteczna
04.04. 2018r Rocznica śmierci Jana Pawła II
25.04.18r Rada pedagogiczna. Klasyfikacja klas maturalnych. Dzień otwarty szkoły godzina 14.30
27.04.2018r Zakończenie zajęć w klasach maturalnych
30.04.18r Weekend majowy. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
02.05.2018r Święto flagi. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
04.05.2018r Egzamin maturalny część pisemna z języka polskiego -pp.
07.05.2018r Egzamin maturalny część pisemna z matematyki – pp.
08.05.18r Egzamin maturalny cz. pisemna z języka angielskiego
 Wg harmonogramu Rekrutacja do klas pierwszych. Dzień otwarty dla gimnazjów -X 17
21.05.18r Zebrania z rodzicami (informacje o zagrożeniach).Dzień otwarty szkoły dla rodziców – godz. 15.30
31.05.18r
30.05.2018r01.06.2018r
Boże Ciało.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
04-20.06.18r  Termin dodatkowy egzaminu maturalnego.
19.06.18r  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.**
19.06.18r  Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
20-21.06.18r  Egzaminy klasyfikacyjne
22.06.18 r Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23.06-31.08.18r Ferie letnie dla uczniów
26.06.2018r Rada Pedagogiczna- podsumowanie roku szkolnego – godz.9.00
21-22.08.18r Poprawkowy egzamin maturalny – część ustna
21.08.18 r Poprawkowy egzamin maturalny – część pisemna godz 9.00
22-24.08.18 r Egzaminy poprawkowe

*Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

– część praktyczna od 10 stycznia do 17 lutego 2018 dla klas 2, 3

** Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna od 22 do 26 czerwca 2018 dla klas 2 i 3

I okres od 4.09.2017 do 22.12 2017 (16 tygodni)

II okres od 2.01.2018 roku do 27.04 2018 (klasy maturalne) – 15 tygodni

02.01.2018 do 22.06.2018 (klasy niematuralne) – 22 tygodnie