Kalendarium

Kalendarium roku szkolnego 2018/19

 
Data
30.08.18 Rada Pedagogiczna godz. 9.00.
03.09.18 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
12.09.18 Zebrania z rodzicami klas niematuralnych – godz. 15.30
12.09.18 Rada Pedagogiczna godz. 13.00 (lekcje skrócone)
27.09.18 Zebrania z maturzystami i ich rodzicami – godz. 15.30
16.10.18 Święto Patrona Szkoły –( po trzech pierwszych lekcjach) – ślubowanie klas pierwszych
16.10.18 Dzień Edukacji Narodowej
23.10.18 Analiza matur i egzaminów kwalifikacji zawodowych – konferencja szkoleniowa o godzinie 13.00, lekcje skrócone. Dzień otwarty szkoły dla rodziców – godz. 15.30
2.11.18 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
9.11.18 Akademia – Święto Niepodległości
28.11.18 Zebranie z rodzicami, dzień otwarty szkoły dla rodziców – godzina 15.30
03-08. 12. 2018 Międzynarodowe spotkanie projektu unijnego
20.12.18 Szkolna wieczerza wigilijna – lekcje skrócone
21.12.18 Apel świąteczny
23-31.12.18 Zimowa przerwa świąteczna
10.01.19 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna (dzień wolny od zajęć dydaktycznych). *Rada Pedagogiczna, klasyfikacja i podsumowująca I okres – godzina 12.00

Zebranie z rodzicami 15.30

11.01.19 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część praktyczna  (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
14 – 27.01.19 Ferie zimowe
02.19 Rekrutacja do klas pierwszych. Dzień otwarty dla Gimnazjów i Szkół Podstawowych
28.03.19 Zebrania z rodzicami klas maturalnych (informacja o zagrożeniach).Zebrania z rodzicami klas niematuralnych. Dzień otwarty szkoły.
02.04. 19 Rocznica śmierci Jana Pawła II
17.04.19 Apel świąteczny
18-23.04.19  Wiosenna przerwa świąteczna
24.04.19 Rada Pedagogiczna (klasyfikacja klas maturalnych). Dzień otwarty szkoły godz  16.00
26.04.19 Zakończenie zajęć klas maturalnych
29-30.04.19 Weekend majowy – dni wolne od zajęć dydaktycznych
02.05.19 Święto flagi – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
06.05.19 Egzamin maturalny cz. pisemna z języka polskiego – pp . Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
07.05.19 Egzamin maturalny cz. pisemna z matematyki – pp. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
08.05.19 Egzamin maturalny cz. pisemna z języka angielskiego – pp. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
16.05.19 Powiatowy Rajd im. Jana Pawła II (Szkół Powiatowych i Rodziny Szkół Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej)
22.05.19 Zebranie z rodzicami  (informacje o zagrożeniach).Dzień otwarty szkoły dla rodziców godzina 15.30
03-19.06.19 Termin dodatkowy egzaminu maturalnego
17.06.19  Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna. Lekcje skrócone
18.06.19  Egzamin potwierdzający klasyfikacje w zawodzie – część pisemna – dzień wolny od zajęć dydaktycznych **
18-19.06.19 Egzaminy klasyfikacyjne
20.06.19 Boże ciało
21.06.19 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
22-31.08.19r Ferie letnie dla uczniów
25.06.19 Rada pedagogiczna – podsumowanie roku szkolnego – godzina 9.00
20-21.08.19 Poprawkowy egzamin maturalny- część ustna
 20.08.19  Poprawkowy egzamin maturalny- część pisemna godzina 9.00
21-23.08.19 Egzaminy poprawkowe

*Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

– część praktyczna od 9 stycznia do 16 lutego 2019 dla klas 2, 3, 4

** Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna od 17 czerwca do  4 lipca 2019 dla klas 2 i 3

I okres od 3.09.2018 do 21.12 2018 (16 tygodni)

II okres od 2.01.2019 roku do 26.04 2019 (klasy maturalne) – 14 tygodni

02.01.2019 do 21.06.2019 (klasy niematuralne) – 22 tygodnie