Kalendarium

Kalendarium roku szkolnego 2019/20

 
Data
29.08.2019 Rada Pedagogiczna godz. 9.00
02.09.19 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych
10.09.19 Rada Pedagogiczna godz. 14.00 (lekcje skrócone).
10.09.19 Zebrania z rodzicami klas niematuralnych godz. 15.30
25.09.19 Zebrania z maturzystami i ich rodzicami
14.10.19 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
16.10.19 Święto Patrona Szkoły – (po trzech pierwszych lekcjach) – ślubowanie klas pierwszych. Dzień Edukacji Narodowej.
22.10.19 Analiza matur i egzaminów kwalifikacji zawodowych – konferencja szkoleniowa o godz. 14.00 (lekcje skrócone).
22.10.19 Dzień otwarty szkoły dla rodziców godz. 15.30
31.10.19 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
01.11.19 Wszystkich Świętych – dzień wolny od pracy.
11. 11. 2019 Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny od pracy.
19. 11. 2019 Zebranie z rodzicami, dzień otwarty szkoły dla rodziców godz. 15.30
18. 12. 2019 Szkolna Wieczerza Wigilijna – lekcje skrócone.
20. 12. 2019 Apel świąteczny.
23 – 31. 12.2019 Zimowa przerwa świąteczna.
01. 01. 2020 Nowy Rok – dzień wolny od pracy.
06. 01. 2020 Święto Trzech Króli – dzień wolny od pracy
10. 01. 2020 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna (dzień wolny od zajęc dydaktycznych).
10. 01. 2020 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna i podsumowująca I okres – godz.10.00
14. 01. 2020 Zebrania z rodzicami – godz. 15.30
09. 01 – 15. 02. 2020 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna
27. 01. – 09. 02. 2020 Ferie zimowe.
Marzec 2020 Rekrutacja do klas pierwszych. Dzień otwarty dla Szkół Podstawowych.
26. 03. 2020 Zebrania z rodzicami klas maturalnych (informacja o zagrożeniach)
Zebrania z rodzicami klas niematuralnych.
Dzień otwarty szkoły, godz. 15.30
02. 04. 2020 Rocznica śmierci Jana Pawła II
08. 04. 2020 Apel świąteczny.
09 – 14. 04 2020 Wiosenna przerwa świąteczna.
21. 04. 2020 Rada Pedagogiczna (klasyfikacja klas maturalnych) – godz.14. 00
21.04.2020 Dzień otwarty szkoły – godz. 15. 30
24. 04. 2020 Zakończenie zajęć klas maturalnych.
29. 04. 2020 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
30. 04. 2020 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
01. 05. 2020 1 Maja – Święto Pracy – dzień wolny od pracy.
04. 05. 2020 Egzamin maturalny cz. pisemna z języka polskiego   (dzień wolny od zajęć dydaktycznych).
05. 05. 2020 Egzamin maturalny cz. pisemna z matematyki – pp ( dzień wolny od zajęć dydaktycznych).
06. 05. 2020 Egzamin maturalny cz. pisemna z języka angielskiego  (dzień wolny od zajęć dydaktycznych).
14. 05. 2020 XI Powiatowy Rajd im. Jana Pawła II Szkół Powiatowych i Rodziny Szkół Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej.
26. 05. 2020 Zebranie z rodzicami (informacja o zagrożeniach). Dzień otwarty dla rodziców – godz. 15.30
01. – 19.06.2020 Termin dodatkowy egzaminu maturalnego.
23. 06. 2020 Rada Pedagogiczna  klasyfikacyjna, godz. 10.00
23. 06. 2020 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  – cz. pisemna (dzień wolny od zajęc dydaktycznych).
22. 06 – 15. 07. 2020 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – cz. praktyczna
24 – 25. 06.2020 Egzaminy klasyfikacyjne.
 11. 06. 2020 Boże Ciało – dzień wolny od pracy.
12.06.2010 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 26. 06. 2020 Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 27. 06 – 31. 08. 2020 Ferie letnie dla uczniów
30. 06. 2020 Rada Pedagogiczna – podsumowanie roku szkolnego – godz. 9.00
 25.08.2020 Poprawkowy egzamin maturalny – cz. pisemna – godz. 9.00
 26 – 28.08.2020 Egzaminy poprawkowe.