Liceum Biologiczno-Chemiczne

LO_BIOL_CHEM_1

Liceum Biologiczno-Chemiczne

 

Rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski

Gwarantujemy:

»bardzo dobre przygotowanie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym,

»zajęcia dodatkowe: elementy anatomii,

»przygotowanie do udziału w konkursach i Olimpiadach, m. in. Olimpiada Ekologiczna,
Olimpiada Chemiczna, Ogólnopolskie Zawody Pierwszej Pomocy,

»wycieczki dydaktyczne, zajęcia terenowe, udział w kampaniach, np. Świat bez głodu,
Dzień Ziemi,

»zajęcia warsztatowe i wykłady na Wydziale Chemii, Biotechnologii i
Muzeum Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

»współpracę z różnymi instytucjami, np. Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdroju,
Polska Akcja Humanitarna, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,  Greenpeace Polska,

»udział w akcjach profilaktycznych, np.  Światowy Dzień Cukrzycy, Światowy Dzień Walki
z AIDS,Światowy Dzień Zdrowia,

»udział w projektach ekologicznych, np. Hotele dla dzikich zapylaczy,

»dla chętnych nauka e-learningowa na platformie edukacyjnej MOODLE.

 

Jakie kierunki możesz dalej studiować?

» medycyna, stomatologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo,  rehabilitacja, fizjoterapia, biotechnologia, chemia

Naturalnie dobry wybór!