O szkole

Jesteśmy szkołą z bogatymi tradycjami. Szkoła Zawodowa istnieje 90 lat od 1925 roku. Liceum Ogólnokształcące kształci młodzież 60 lat od 1945 roku.
W 2002 roku szkoły:  Zespół Szkół Zawodowych im. Mikołaja Kopernika i Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sucharskiego  zostały połączone i otrzymały nazwę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, który w 2005 roku przyjął imię Jana Pawła II . Młodzieży ambitnej, pragnącej poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności, gwarantujemy uzyskanie najlepszych wyników na egzaminie maturalnym oraz egzaminie kwalifikacji zawodowych, a to dzięki wysokowykwalifikowanej kadrze pedagogicznej. Kształtujemy osobowość młodego człowieka w drodze do dorosłości poprzez wskazanie najistotniejszych wartości, jakie powinny cechować każdego z nas. Szkoła jest piękna, nowa, bardzo dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne. Dysponujemy nowoczesnymi pracowniami przedmiotowymi, pięcioma pracowniami informatycznymi, oraz czytelnią multimedialną, a także piękną nowoczesną halą sportową. To jakiego dokonacie wyboru zależy od Was, ale nie szukajcie daleko, gdy w pobliżu znajduje się szkoła zapewniająca Wam doskonałe warunki dobrego kształcenia. Zapraszamy!

Z poważaniem

dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Janina Złotnicka


Nasz Patron


 

Jan Paweł II

Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus II) – wł. Karol Józef Wojtyła. Urodzony 18 maja 1920 w Wadowicach. Syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Karol Wojtyła ochrzczony został dnia 20 czerwca 1920. Był chłopcem bardzo utalentowanym i wysportowanym. Regularnie grał w piłkę nożną oraz jeździł na nartach. Bardzo ważnym elementem życia Karola były wycieczki krajoznawcze, a także spacery po okolicy Wadowic. Jego matka zmarła 13 kwietnia 1929 roku, w wieku 45 lat. Trzy lata później, w 1932 r., zmarł na szkarlatynę w wieku 26 lat brat Edmund Od września 1930 roku Karol Wojtyła rozpoczął naukę w 8-letnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach. W pierwszej klasie zachęcony przez ks. Kazimierza Figlewicza K.W. przystąpił do kółka ministranckiego, którego stał się prezesem.


Podczas nauki w gimnazjum Karol zainteresował się teatrem. 14 maja 1938 Karol Wojtyła zakończył naukę w gimnazjum otrzymując świadectwo maturalne z oceną celującą. Następnie Karol Wojtyła rozpoczął studia w październiku 1938 roku – Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dnia 18 lutego 1941 roku po długiej chorobie zmarł jego ojciec. Wybuch wojny odebrała Karolowi Wojtyle możliwość kontynuowania studiów. Jesienią roku 1941 Karol wraz z przyjaciółmi założył Teatr Rapsodyczny, który swoje pierwsze przedstawienie wystawił 1 listopada 1941. Rozstanie Wojtyły z teatrem nastąpiło nagle w roku 1942, gdy postanowił on studiować teologię i wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie gdzie 1 listopada 1946 otrzymał święcenia kapłańskie. W tym samym czasie rozpoczął w konspiracji studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W okresie od kwietnia 1945 do sierpnia 1946 roku Karol Wojtyła pracował na uczelni jako asystent i prowadził seminaria z historii dogmatu.


1 listopada 1946 roku kardynał Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza. 15 listopada Karol Wojtyła wraz z klerykiem Stanisławem Starowieyskim poprzez Paryż wyjechał do Rzymu, aby kontynuować studia na uczelni Instituto Internazionale Angelicum. W roku 1958 Karol Wojtyła został mianowany biskupem tytularnym Ombrii, a także biskupem pomocniczym Krakowa. Na okres biskupstwa Karola Wojtyły przypadły także obrady Soboru Watykańskiego II, w których aktywnie uczestniczył. 30 grudnia 1963, półtora roku po śmierci swego poprzednika, arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. Na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim konklawe w roku 1978 Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II. Wynik wyboru ogłoszono 16 października o 16:16. Od 16 października 1978 do 2 kwietnia 2005 – papieżem.