Z nami bezpieczniej

W dniu 08.01.2019 w ramach programu „Z nami bezpieczniej”, gościliśmy na terenie naszej szkoły funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej wraz z psem tropiącym.
Program składał się z dwóch części. Część pierwsza to profilaktyczne sprawdzenie przez psa tropiącego narkotyki, pomieszczeń szkolnych oraz rzeczy uczniów w sześciu wylosowanych salach (za uprzednią zgodą rodziców/pełnoletnich uczniów). Część druga to prelekcja ukierunkowana na zapobieganie używania i posiadania narkotyków.
Przeprowadzone na terenie szkoły przeszukanie nie wykazało obecności żadnych nielegalnych substancji psychoaktywnych.
Szkolnym koordynatorem programu była p. pedagog A. Cisek

ZSP Krynica ze Srebrną Tarczą Rankingu Perspektywy 2019

ZSP im. Jana Pawła II w Krynicy kolejny rok z rzędu otrzymuje Srebrną Tarczę w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 !!!
Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji liceów i techników są wyniki matury, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. W połączeniu z kryterium opartym na sukcesach szkół w olimpiadach oraz – w przypadku techników – z wynikami egzaminów zawodowych, daje to zestaw obiektywnych i sprawdzalnych kryteriów oceny. Kryteria te zostały uwzględnione w rankingu z różnymi wagami, adekwatnymi do ich znaczenia w ocenie pracy szkoły.
W przypadku Rankingu Techników 2019 obowiązują cztery kryteria.Oto one:
• sukcesy w olimpiadach
• matura – przedmioty obowiązkowe
• matura – przedmioty dodatkowe
• wyniki egzaminów zawodowych
Przewodniczącym Kapituły Rankingu „Perspektyw”, która wyznacza metodologię tworzenia zestawienia jest prof. dr hab. Jan Łaszczyk, były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i przewodniczący Komisji ds. Kształcenia KRASP
 Gratulujemy-Jesteśmy Najlepsi w Powiecie Nowosądeckim !

Dnia 21 grudnia w ZSP odbył się uroczysty apel nawiązujący do zbliżających się świąt.

Tradycyjna Wigilia

19 grudnia przy wigilijnym stole spotkali się pracownicy i uczniowie ZSP.
Na wspólne kolędowanie przybyli również goście: pani Marta Adamczyk-Radna Powiatu Nowosądeckiego, pani Małgorzata Półchłopek-wieloletnia przewodnicząca Rady Miejskiej Krynicy -Zdroju , goście z Lipan z dyrektorem Karolem Tkačem, przewodnicząca Rady Rodziców pani  Beata Augustyńska oraz Przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów pani Rozalia Jarząbek.
Nie zabrakło również emerytowanych pracowników szkoły na czele z dyrektor szkoły panią Anną Rapacz.
Obrzędu poświecenia opłatków dokonali ks. Piotr Cierniak i ks. Proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Krynicy-Zdroju Jan Pipka.
Przepyszną wieczerzę przygotowali uczniowie z klas gastronomicznych: III TG i II TG pod okiem pani Małgosi Sędzimir i pana Grzegorza Podobińskiego.
Cała uroczystość nie mogłaby się odbyć, gdyby nie wielki wkład pracy pani Doroty Pacut i jej uczniów z klas III, II i I TH, mistrzów dekoracji stołu, savoir vivru i etykiety.
Obecni mieli okazję uczestniczyć w wielkim spektaklu przygotowanym przez młodych artystów ZSP pod kierunkiem księdza Piotra Cierniaka i księdza Pawła Śliwy.
Za część oficjalną i przebieg uroczystości odpowiadała opiekun Samorządu Uczniowskiego -pani Magdalena Czyżykiewicz; piękna świąteczna dekoracja to dzieło pani Agnieszki Oleszyckiej .

48371976_1886383798077308_6447402422816997376_o

Niepokonani

18 grudnia 2018 roku wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk nagrodził zwycięzców Współzawodnictwa Sportowego Szkół w roku szkolnym 2017/2018. Po raz kolejny pierwsze miejsce w kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych w Powiecie Nowosądeckim wywalczyli reprezentanci ZSP w Krynicy-Zdroju. Pamiątkowy puchar, dyplom, nagrodę pieniężną oraz drobny sprzęt sportowy złożono na ręce dyrektor Janiny Złotnickiej. W uroczystości wziął  udział dyrektor Grzegorz Puchała oraz pani Krystyna Żelasko. Spotkanie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.