Plan pracy Biblioteki Szkolnej i Czytelni Multimedialnej w roku szkolnym 2017/2018

logo-biblioteki

Godziny pracy biblioteki szkolnej i Centrum Multimedialnego

Poniedziałek            8:00 – 14:30

Wtorek                      8:00 – 14:30

Środa                          8:00 – 14:30

Czwartek                  8:00 – 14:30

Piątek                         8:00 – 14:30

 

 

 


AKTYW BIBLIOTECZNY ROK SZKOLNY 2017/2018
 

Katarzyna Grybel

Ewelina Biel

Aleksandra Oleszycka

Ewa Miazga

Kinga Wojciechowska

Weronika Ogorzałek

Wiola Wójcik

 

 


 

PLAN  PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

I CZYTELNI  MULTIMEDIALNEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

JANA PAWŁA II

W KRYNICY-ZDROJU

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

ZADANIA OGÓLNE:

 1. Przystąpienie szkoły do Projektu ‘Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa’ w ramach priorytetu 3 –

Wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży.

ZAKUP NOWOŚCI CZYTELNICZYCH

Wystawienie na głównym holu pudła życzeń do zakupu nowości czytelniczych. Przygotowanie proponowanych scenariuszy zajęć lekcji wychowawczych do realizacji projektów edukacyjnych w ramach projektu.

 1. Zwrócenie szczególnej uwagi na czytelnictwo zwłaszcza w klasach I i II.

Wraz z Aktywem Bibliotecznym Promowanie Czytelnictwa:

- Zaznaczenie na szkole Miesiąca Bibliotek  Szkolnych w postaci plakatów, dekoracji gablot przy gabinetach dyrekcji, na głównym holu, gablotach bibliotecznych.

 1. Włączenie się Aktywu Bibliotecznego i chętnej młodzieży w akcje organizowane przez Bibliotekę Publiczną.
 2. Utworzenie Klubu miłośników książki dla chętnej młodzieży.
 3. Spotkanie autorskie z Jakubem Małeckim autorem książki ‘Rdza’.
 4. Spotkania z kółkiem bibliotecznym – omawianie wspólnych akcji przeprowadzanych na terenie szkoły jak i poza szkołą. Pomoc aktywu w dekoracjach szkolnych.
 5. Udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni multimedialnej.
 6. Indywidualne porady w doborze ciekawej pozycji książkowej.
 7. Praca z aktywem bibliotecznym odnośnie planów działań Biblioteki Szkolnej na rok 2017/2018.
 8. Zachęcanie uczniów klas pierwszym do korzystania z biblioteki szkolnej.
 9. Wyłonienie spośród pierwszoklasistów talentów plastycznych i poetyckich do rozwijania ich umiejętności poprzez liczne konkursy. Nabór uczniów z klas pierwszych do Aktywu Bibliotecznego.
 10. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji.
 11. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych.
 12. Kontynuowanie na szkole ważnych dni z kalendarza szkolnego.
 13. Informowanie nauczycieli i wychowawców na podstawie prowadzonej obserwacji pedagogicznej o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach (zwrócenie szczególnej uwagi na klasy I).
 14. Tworzenie zestawień w programie Mol 2000+ dotyczących nowości czytelniczych.
 15. Na bieżąco w każdym miesiącu aktualizowanie strony internetowej biblioteki szkolnej na facebooku .
 16. Prowadzenie Kroniki Szkoły i Kroniki Jana Pawła II.
 17. Zmiana wystaw w gablotach zgodnie z kalendarzem szczegółowym i dodatkowych ważnych dni.
 18. Stworzenie osobnej zakładki biblioteki na stronie, gdzie będą wrzucane wszystkie wydarzenia z projektów edukacyjnych przeprowadzanych w danej klasie w ramach . Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa’
 19. Uwzględnianie propozycji uczniów: „Co warto przeczytać?”(ankieta- strona internetowa), a także pomysłów dotyczących Centrum Multimedialnego (ankieta- strona internetowa). W szczególności wśród klas I.
 20. Klasy I na spotkaniu w Czytelni Multimedialnej wypełnią ankiety dotyczące biblioteki szkolnej i czytelni multimedialnej w ramach organizacji zajęć.
 21. Doskonalenia własnego warsztatu pracy.
 22. Ogłoszenie warsztatów biblioterapeutycznych indywidualnych w kontakcie z Panią Pedagog.