Plan pracy Biblioteki Szkolnej i Czytelni Multimedialnej w roku szkolnym 2016/2017

logo-biblioteki

Godziny pracy biblioteki szkolnej i Centrum Multimedialnego

Poniedziałek            7:00 – 14:30

Wtorek                       7:00 – 14:30

Środa                          7:00 – 14:30

Czwartek                   7:00 – 14:30

Piątek                         7:00 – 14:30

 

 

 


AKTYW BIBLIOTECZNY ROK SZKOLNY 2016/2017

BIEL EWELINA KL. 1 TB

GRZEBYK KASIA KL. 1TB

RADZIK ANNA KL. 1 TG

JULIA OLEKSY KL. 1 TH

KASIA GOLONKA KL. 1 TH

PAULINA SZLENDAK KLA. 1 TH

KASIA GRYBEL 2TH

MIAZGA EWA 1AB

CIEPIELA PAULINA 2TH (TALENT PLASTYCZNY)

JARZĘBAK KASIA 3THE

MARTA FARON 1 TH

MAŁGORZATA CIESIELKA 2TH

 


 

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

I CZYTELNI MULTIMEDIALNEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

im. JANA PAWŁA II

W KRYNICY-ZDROJU

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

ZADANIA OGÓLNE:

1. Zwrócenie szczególnej uwagi na czytelnictwo zwłaszcza w klasach I i II: Miesiąc Bibliotek Szkolnych w postaci plakatów, dekoracji gablot przy gabinetach dyrekcji, na głównym holu, gablotach bibliotecznych; Październik Miesiącem Czytania- Konkurs pt „Czytam więc jestem! Czytam bo lubię!”; „Głośne Czytanie”- akcja przeprowadzana na lekcjach godziny wychowawczej (klasy walczą o dyplom „Zaczytani”); Włączenie się Aktywu Bibliotecznego w akcję zorganizowaną przez Bibliotekę Publiczną Bookcrossing czytamy w różnych miejscach gdzie jest ułatwiony dostęp do książki; Konkurs (poetycki bądź artykuł) przeznaczony dla uczniów wszystkich klas pt „Dlaczego warto czytać? ( recenzja z książki, która szczególnie wpłynęła na moje życie); Wystawienie na główny hol pudła z napisem „Jak nie czytam! Jak czytam!” uczniowie wrzucają swoje propozycje czytelnicze ulubionych autorów i pozycji książkowych; w II semestrze zorganizowana zostanie Noc Czytania z ulubioną książką połączona z filmem

2. Aktyw Biblioteczny zorganizuje na szkole ważne dni takie jak: Dzień Młodzieży (akcja przeprowadzona z Samorządem Uczniowskim, Liderami Młodzieżowymi ). Klasy będą miały za zadanie przygotować strój odpowiadający ich profilowi, ułożyć i zaśpiewać piosenkę dotyczącą klasy bądź szkoły, a także wykazać się w konkurencji sportowej.

Wraz z Samorządem Uczniowskim i Liderami Młodzieżowymi zorganizowanie w szkole Dnia Tolerancji

.„Traktuj innych tak jak Ty chciałbyś być traktowany”.

Na głównym holu rozwieszone będą hasła m.in.:

SZANUJ,  BĄDŹ CIERPLIWY, OKAŻ ZROZUMIENIE,
BĄDŹ ŻYCZLIWY, NIE  DYSKRYMINUJ,
NIE KRZYCZ, NIE PONIŻAJ, POMAGAJ

natomiast na głównej tablicy umieszczony będzie napis:

TOLERANCJA TO: SZACUNEK, CIERPLIWOŚĆ, ZROZUMIENIE,
ŻYCZLIWOŚĆ, BRAK DYSKRYMINACJI.

Podczas długiej przerwy włączona zostanie muzyka:
Kamil Bednarek „Dokąd zmierza ten świat”;
Czesław Niemen „Dziwny jest ten świat”;
teledysk Rise Against – Make It Stop, Roki and Edwin Cotton – Hearts.

– Aktyw Biblioteczny zorganizuje Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Życzliwość kojarzy się nam z czymś dobrym i serdecznym. Z tej okazji będzie urządzony mini happening na korytarzu szkolnym. Na dużej tablicy umieszczone zostaną kontury drzewa z gałęziami i wycięte listki, na których każdy będzie mógł wpisywać kojarzące się mu z życzliwością hasła lub pozdrowienia dla swoich przyjaciół. Następnie każdy będzie przypinał listki do drzewa.

– Pomoc Aktywu Bibliotecznego w skanowaniu zdjęć z kronik szkolnych w celu przygotowania materiałów do utworzenia prezentacji multimedialnej dotyczącej historii szkoły.

– W II semestrze z okazji Walentynek ogłoszony zostanie konkurs dla klas z okazji Dnia Przyjaźni i Sympatii. Każda klasa będzie miała za zadania sporządzić wraz z wychowawcą mapy myśli skoncentrowanych wokół haseł „przyjaźni” i „sympatii”, a także napisać „List do Przyjaciela”. Oprócz tego w bibliotece szkolnej wystawiona zostanie Poczta Walentynkowa.

– W II semestrze Aktyw Biblioteczny wraz z Liderami Młodzieżowymi w związku z Dniem Zapobiegania Narkomanii przygotuje prezentację multimedialną przemawiającą do młodzieży, która będzie włączona na przerwach.

WSZYSTKIE KONKURSY OGŁASZANE PRZEZ AKTYW BIBLIOTECZNY,
SAMORZĄD UCZNIOWSKI I LIDERÓW MŁODZIEŻOWYCH BĘDĄ PUNKTOWANE.

KLASY WALCZĄ O CERTYFIKAT ZGRANEJ KLASY.

– Pomoc Aktywu Bibliotecznego w przygotowaniu nowej prezentacji multimedialnej Biblioteki Szkolnej, jak i materiałów do prezentacji multimedialnej na Rajd Szkół im. Jana Pawła II pt.” Pilnujecie mi tych szlaków”. Włączenie Aktywu Bibliotecznego w pomoc przy Dniu Otwartym w szkole.

3. Cykliczne spotkania Aktywu Bibliotecznego na długiej przerwie w celu omówienia wszystkich akcji przeprowadzanych na terenie szkoły zgodnie z Planem Pracy na rok Szkolny 2016/2017.

4. Przygotowanie wraz z Aktywem Bibliotecznym materiałów do gablot, a także na pozostałe dni z kalendarza szkolnego takie jak: Dzień Pozytywnego Myślenia, Dzień Przyjaciela, Dzień Ludzi Bezdomnych, Dzień Zapobiegania Narkomanii w formie plakatów.

5. Udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni multimedialnej.

6. Indywidualne porady w doborze ciekawej pozycji książkowej.

7. Zachęcanie uczniów klas pierwszym do korzystania z biblioteki szkolnej.

8. Wyłonienie spośród pierwszoklasistów talentów plastycznych i poetyckich do rozwijania ich umiejętności poprzez liczne konkursy- zachęcanie do wzięcia udziału w konkursach poza terenem szkoły m.in. konkurs „Pomóż Ocalić Życie Bezbronnemu”.

9. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji w Czytelni Multimedialnej.

10. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych.

11. Przygotowanie testów na organizację zajęć w bibliotece szkolnej.

12. W II semestrze przygotowanie scenariuszy dla wychowawców pod lekcje wychowawcze, które będą dostępne w formie ksero, korzystanie z czasopisma Biblioterapia, jak i książek biblioterapeutycznych, stworzenie Kącika Godziny Wychowawczej z przodu biblioteki szkolnej gdzie będzie łatwy dostęp.

13. Informowanie nauczycieli i wychowawców na podstawie prowadzonej obserwacji pedagogicznej o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach (zwrócenie szczególnej uwagi na klasy I).

14. Tworzenie zestawień w programie Mol 2000+ dotyczących nowości czytelniczych dla uczniów.

15. Na bieżąco w każdym dniu aktualizowanie strony internetowej biblioteki szkolnej na Facebooku .

16. Wraz z pomocą Aktywu Bibliotecznego prowadzenie Kroniki Szkoły i Kroniki Jana Pawła II.

17. Zmiana wystaw w gablotach zgodnie z kalendarzem szczegółowym i dodatkowych ważnych dni.

18. Uwzględnianie propozycji uczniów: „Co warto przeczytać?”(ankieta- strona internetowa), a także pomysłów dotyczących Centrum Multimedialnego (ankieta- strona internetowa). W szczególności wśród klas I.

19. Klasy I na spotkaniu w Czytelni Multimedialnej wypełnią ankiety dotyczące biblioteki szkolnej i czytelni multimedialnej w ramach organizacji zajęć.

20. Doskonalenia własnego warsztatu pracy.

21. Ogłoszenie warsztatów biblioterapeutycznych indywidualnych w kontakcie z Panią Pedagog.

22. Prowadzenie kroniki szkolnej i kroniki Jana Pawła II.