Rajd

 

nowe

 IX Powiatowy Rajd Szkół im. Jana Pawła II

 „Pilnujcie mi tych szlaków”

17.05.2018

Pobierz informacje dodatkowe na temat rajdu oraz kartę umożliwiającą zgłoszenie uczestnictwa

1. Patronat:
– Starosta Nowosądecki

2. Trasy:
Trasa I
Punkt wyjścia: Krynica-Zdrój, Słotwiny pętla autobusowa (obok cerkwi)
Przebieg: Krynica-Zdrój – Przełęcz Krzyżowa (768 m) /szlak spacerowy/ G. Krzyżowej- Deptak Stary Dom Zdrojowy – Góra Parkowa figura Matki Bożej Królowej Krynickich Zdrojów – Krynica-Zdrój ul. Ebersa, dalej dojście bez szlaku do ZSP /ul.Ebersa, Graniczną, Krótką/.
Czas przejścia: około 3 godz.

Trasa II
Punkt wyjścia: Krynica-Zdrój, ul. Piłsudskiego, obok pomnika J. Kiepury przed kinem Jaworzyna
Przebieg: Krynica-Zdrój – Przelecz Krzyżowa (768 m) /szlak zielony/ – Góra Krzyżowa (812 m) – Krynica-Zdrój /szlak żółty/-Deptak Stary Dom Zdrojowy –
Góra Parkowa figura Matki Bożej Królowej Krynickich Zdrojów – Krynica-Zdrój ul. Ebersa, dalej dojście bez szlaku do ZSP /ul.Ebersa, Graniczną, Krótką/.
Czas przejścia: około 2 godz. 30 min.

 

Wyjście na wszystkie trasy o godzinie 9:00.

Drużyny uczestniczące w rajdzie muszą przejść przez dwa punkty kontrolne:
a. Punkt 1 – Deptak koło Starego Domu Zdrojowego
b. Punkt 2 – obok figury Matki Bożej Królowej Krynickich Zdrojów na Górze Parkowej.

Wszystkie zespoły przechodzą obok figury Matki Boskiej Królowej Krynickich Zdrojów na Górze Parkowej i przy tablicy Jana Pawła II
(punkt kontrolny) – zapalenie znicza, który każda drużyna przynosi.
W dzienniczku rajdowym podbić punkty kontrolne.
Dojście do mety: ul. Ebersa, ul. Graniczna, ul. Krótka, ul. Nadbrzeżna.
Orientacyjny czas przejścia z Góry Parkowej do mety ok. 45 minut.

3. Cel:
Celem rajdu jest:
– popularyzacja szlaków górskich Jana Pawła II,

– uczczenie rocznicy urodzin,

– aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu,

– poznanie piękna Beskidu Sądeckiego, jego historii oraz historii turystyki.

-uczczenie 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

-poszerzenie wiedzy uczestników o okolicznościach odzyskania niepodległości przez Polskę i początek II RP

4. Termin:
IX Rajd Powiatowy odbędzie się 17 maja 2018 r.  z metą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
przy ul. Nadbrzeżnej 3.

5. Udział:
Udział w rajdzie mogą brać drużyny 8-10 osobowe zgłoszone przez szkoły podstawowe, oddziały
gimnazjalne przy szkołach podstawowych i ponadgimnazjalne.
Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne.
Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej i materialnej.

Uczestnicy wyrażają zgodę na wykonywanie i publikację fotografii uczestników w celu promocji imprezy

6. Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy dokonać do dnia 11 maja 2018 r. na adres: png@krynica.szkola.pl
lub tel. 018 4715443
Należy zgłosić wybrany numer trasy.

7. Uczestnicy rajdu otrzymują:
– znaczki rajdowe,

8. Organizatorzy zapewniają:
– obsługę tras rajdowych przez kadrę dla grup wcześniej zgłoszonych,
– puchary za pierwsze miejsca w kategoriach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
– posiłek.

9. Obowiązki uczestników:
– ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków,
– posiadać aktualną legitymację szkolną,
– przestrzegać zasady ochrony przyrody, kultury turysty,
– posiadać apteczkę,
– posiadać mapę Beskidu Sądeckiego,
-odzież i obuwie turystyczne zapewniające bezpieczeństwo i stosowne do warunków pogodowych.

10. Meta Rajdu:
Na mecie rajdu od godziny 12:00 zostaną przeprowadzone konkursy:

1. Konkurs wiedzy o Janie Pawle II i szlakach papieskich oraz Beskidzie Sądeckim na podstawie materiałów dostępnych na stronie organizatora (zostały one dodatkowo wysłane uczestnikom w załącznikach)

2. Konkurs piosenki turystycznej.

3. Konkurs dotyczący stulecia odzyskania niepodległości

 

-pytania będą dostosowane do poziomu szkoły i będą obejmowały następujące zagadnienia:

a. orientacje  społeczeństwa polskiego  przed I wojną  światową – założenia, przedstawiciele, działalność

b. sprawa polska w l. 1914-1916

-I Kompania Kadrowa i okoliczność utworzenia Legionów

-przebieg działań wojennych w l. 1914-1915 w naszym regionie (obecne województwo małopolskie ) z uwzględnieniem udziału  Legionów Polskich

-działalność zwolenników orientacji prorosyjskiej

-przyczyny i postanowienia aktu 5 XI 1916 r i reakcja Rosji

c. sprawa polska w l. 1917-1918

-polskie jednostki wojskowe na frontach wschodnim i zachodnim

– kryzys przysięgowy

-Komitet Narodowy Polski

-deklaracje dotycząca sprawy sprawy polskiej wydawane przez państwa uczestniczące w wojnie

– początki II RP (ośrodki władzy i państwowości w X i XI 1918, okoliczność powstania rządu Jerzego Moraczewskiego)

Wydanie posiłku i pamiątek.

Zakończenie Rajdu i rozdanie nagród ok.14:30

Rajd odbywa się bez względu na pogodę.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany tras ze względu na warunki pogodowe i bezpieczeństwo uczestników.
W razie ulewnych opadów zbiórka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Nadbrzeżna 3.
W rajdzie punktowane będą:
1. ilość uczestników (8 – 10 osób) – 10 pkt., 7 osób – 7 pkt., 6 osób – 6 pkt. itd.

W tegorocznej edycji rajdu pytania dotyczące Beskidu Sądeckiego i Krynicy – Zdroju będą przygotowane na podstawie książeczki

„Krynica 3 w 1 Niezbędnik turystyczny, tekst S.Wyka, Wdawnictwo WiT z Piwnicznej-Zdroju” /dotyczy oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimazjalnych.

2. apteczka z wyposażeniem 10 pkt.
3. mapa Beskidu Sądeckiego 5 pkt.
4. konkurs Szlaków Papieskich 0-15 pkt.
5. konkurs piosenki. 10 pkt.

6. konkurs dotyczący odzyskania niepodległości 0-10 pkt