Stypendia Dla Maturzystów

Szanowni Państwo,
Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia 1 lipca 2014 roku rozpoczyna rekrutację
do III Edycji stypendiów akademickich.

Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych
miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która umożliwia stypendystom
studiowanie w większych miastach, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Stypendia przyznawane są na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych
podejmowanych po raz pierwszy, realizowanych w trybie jednolitym lub
dwustopniowym w polskich uczelniach wyższych z uprawnieniami magisterskimi,
niezależnie od kierunku studiów.

Plakat: http://fejj.pl/Uploads/Plakat%20FEJJ%20IIIE.jpg

„Maturzysto!
Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia organizuje III edycję stypendiów dla
młodzieży.
W roku akademickim 2014/2015 Fundacja zamierza przyznać 400 stypendiów
wypłacanych w 10 miesięcznych ratach po 544zł.

Jeśli:
– zdałeś egzamin maturalny w 2013 lub 2014 roku,
– w roku akademickim 2014/2015 po raz pierwszy podejmujesz studia na polskiej
wyższej uczelni,
– mieszkasz na wsi lub w mieście poniżej 30 000 mieszkańców,
– dochód na osobę w twojej rodzinie w 2013 roku nie przekroczył 1008 zł
miesięcznie.
zapoznaj się z Regulaminem Fundacji i zarejestruj się na naszej stronie.

Rekrutacja będzie trwać od 1 lipca do 13 września 2014 (do godz. 16:00).
Brak ograniczeń co do kierunku studiów!
Cała operacja rekrutacji stypendystów odbywa się przez Internet.

Warunki przyznawania stypendiów w Regulaminie Fundacji na stronie www.fejj.pl
Wszelkie pytania prosimy kierować na styp.1rok@fejj.pl
Nasz Funpage na Facebook’u: http://www.facebook.com/FundacjaEdukacyjnaImJerzegoJuzonia