Technikum Hotelarskie

hotelarz.jpg

Technikum Hotelarskie

Rozszerzenia: geografia, język angielski

To propozycja dla osób pragnących pracować w szeroko pojętych usługach hotelarsko-turystycznych. Możesz prowadzić własny biznes, pracować w obiektach hotelarskich lub kontynuować naukę na uczelniach wyższych.
Umożliwiamy:

»Zdobycie międzynarodowych uprawnień EUROPASS:
»T.11-Planowanie i realizowanie usług w recepcji,
»T.12-Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
»prace i zdobycie doświadczenia przy obsłudze,
»staże,
»wizyty zawodoznawcze i przedmiotowe
np. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii oraz inne,
»obsługa najważniejszych imprez w środowisku lokalnym

Gwarantujemy:

»wzorową zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, naukę i miejsce
w elitarnej Szkole Mistrzów.

»zajęcia w najnowocześniejszych pracowniach hotelarstwa przystosowanych do obsługi gościa
i do obsługi konsumenta, jednostce mieszkalnej odpowiadającej kategorii czterogwiazdkowego
pokoju hotelowego oraz nowoczesnej recepcji,

»praktyki zawodowe w hotelach wysokiego standardu,

»wycieczki dydaktyczne, umożliwiające zdobycie kwalifikacji pilota wycieczek,

»udział w licznych kursach projektów unijnych.

Należymy do:

Polskiego Zrzeszenia Hoteli Nowosądeckiej Izby Turystyki, Krynickiej Organizacji Turystycznej, Zrzeszenia Szkół Hotelarsko-Gastronomiczno-Turystycznych.

Zarezerwuj miejsce w „Szkole Mistrzów”!