Technikum Informatyczne

informatyk.jpg

Technikum Informatyczne

Rozszerzenia: matematyka, język angielski

Czego się nauczysz przychodząc do klasy technikum informatycznego:

»instalować systemy operacyjne (Windows, WindowsNT-server, GNU/Linux) I nimi zarzadzać,
»dobierać elementy I montować je,
»naprawiać komputery,
»zaprojektować i montować sieci komputerowe,
»zarządzać sieciami komputerowymi, serwerami w sieciach lokalnych serwerami Internetowymi,
»konfigurować urządzenia sieciowe,
»tworzyć strony internetowe za pomocą edytorów stron www w językach HTML, CSS,
JavaScript, PHP,

»tworzyć bazy danych i nimi zarządzać i w tym bazami internetowymi,
»posługiwać się programami do tworzenia i obróbki grafiki oraz programami
do tworzenia animacji.

Gwarantujemy:

» wzorową zdawalność egzaminów zawodowych.
» EE. O8 – Montaż i eksplotacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.
» EE.O9 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych

Zaloguj się w naszej szkole!