Zintegrowana Polityka bezpieczeństwa

Dnia 23 maja 2013 w naszej szkole odbył  się audyt, który przeprowadził Zespół Certyfikujący z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w związku z ubieganiem się o certyfikat

„Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”

Od 2009 roku nasza szkoła uczestniczy w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwarealizowanym na terenie województwa małopolskiego, jako Szkoła Promująca Bezpieczeństwo w partnerstwie z Komendą Powiatową Policji w Nowym Sączu,Krynicy-Zdroju. Realizujemy zadania zawarte w Zintegrowanym Planie Działania w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa w szkole. Na podstawie analizy wyników badań ankietowych, lustracji obiektu i terenu szkoły oraz innych wniosków określono priorytety podejmowanych działań na lata 2010 – 2012 w pięciu obszarach:
* Zmiana infrastruktury na zewnątrz szkoły.
* Poprawa infrastruktury wewnętrznej w szkole.
* Poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły.
* Informowanie i edukacja oraz angażowanie rodziców ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole.

 

„Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”
Od 2009 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju uczestniczy w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowanym na terenie województwa małopolskiego, jako Szkoła Promująca Bezpieczeństwo w partnerstwie z Komendą Powiatową Policji w Nowym Sączu i Krynicy-Zdroju. ZSP realizuje zadania zawarte w Zintegrowanym Planie Działania w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa w szkole. Ubiega się o przyznanie certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Na podstawie analizy wyników badań ankietowych, lustracji obiektu i terenu szkoły oraz innych wniosków określono priorytety podejmowanych działań na lata 2010 – 2012 w pięciu obszarach:
* Zmiana infrastruktury na zewnątrz szkoły.
* Poprawa infrastruktury wewnętrznej w szkole.
* Poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły.
* Informowanie i edukacja oraz angażowanie rodziców ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole.

* Działania szczegółowe to m.in.:
1. Monitoring zewnętrzny i wewnątrz szkoły,
2. Dyżury dzielnicowego, psychologa,
3. Zajęcia wychowawcze i profilaktyczne – aneks. Program Szkolnej Profilaktyki
4. Patrole Policji w okolicach szkoły – zgłoszenie na początku roku szkolnego
5. Dyżury nauczycieli (monitorowanie osób wchodzących na teren szkoły, zachowania uczniów podczas przerw) – regulamin dyżurów,
6. Badania ankietowe dot. poczucia bezpieczeństwa uczniów i ich rodziców,
7. Współpraca z instytucjami tj. Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska, GKRPA, Sąd Rejonowy, kuratorzy zawodowi i społeczni, Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, GOPR itd., oraz z rodzicami.
8. Modyfikacja zapisów w Szkolnym Programie Profilaktyki oraz Statucie.