Kierunki kształcenia

W naszej szkole uczniowie zdobywają wiedzę na następujących kierunkach:

 

 

 Create and designed by: Mateusz Burnagiel |Adrian Malczak | Bartek Bołoz